1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI ve Cevapları


Esa
3.11.2012SON 15 YILIN TÜRKÇE SORULARI  KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyatlar.aspx?id=26


1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI

 

1. Şiire heceyle başlayan, serbest ölçüyle hemen her konuda çok ürün veren, usta bir ozandır, ilk kitabından bu yana sürekli kendini aşmaya çalışmıştır. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan bir çizgide, özü ve söyleyiş sağlamlığıyla kolay öykünülemeyecek, özgün bir şiir gerçekleştirmiştir. "Türkçem benim ses bayrağım." diyen ozan, kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim yaratmıştır. Kurtuluş Savaşımızla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Yapıtlarından biri de "Çocuk ve Allah"tır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Ziya Osman Saba

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

2. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı, ilk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destanı"nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner   

B) Recep Bilginer

C) Necati Cumalı  

D) Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu

 

3. Tanzimat Edebiyatının kurucularındandır. Şiir de yazmış olmakla birlikte asıl ününü gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla sağladı. Çıkardığı Tasvir-i Efkâr gazetesinde halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliğini savundu. Düzyazıda noktalama işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yalın cümlelerle anlattı. Konuşma dilini başarıyla kullanarak Batı tekniğine uygun tiyatronun ilk örneğini de o verdi.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal    

B) Ziya Paşa

C) Şinasi     

D) Şemsettin Sami

E) Agâh Efendi

 

4. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.

Bu parçada sözü edilen Divan şiiri biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel     

B) Müstezat 

C) Murabba

D) Rubai     

E) Kaside

 

5. Çocuğun birine sormuşlar:

- Ne olacaksın?

- Adam olacağım, demiş.

Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Benzetme

B) Kinaye

C) Tenasüp

D) Mecaz-ı Mürsel

E) Hüsn ü Talil

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Divan şiirinde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilir.

B) Tanzimat dönemi romanlarında kişiler, genellikle tek yönlü olarak ele alınır.

C) Halk edebiyatında düşünce ve duygular, daha çok, dörder dizelik bentlerle yansıtılır.

D) Servet-i Fünun dönemi yazarlarının ortak yönlerinden biri, eski sözcüklerle yeni imgeler oluşturmaktır.

E) Hece ölçüsünden yararlanma Milli Edebiyat akımının belirgin özelliklerinden biridir.

 

7. Aşağıda verilen yazar,  eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

Eser

Akım

Yazar

Oliver Twist

Realizm

Charles Dickens

Le Cid

Klasisizm

Corneille

Kral Lear

Realizm

Moliere

Sefiller

Romantizm

Victor Hugo

Genç Werther'in Acıları

Romantizm

Goethe

A) Charles Dickens      

B) Corneille           

C) Moliere

D) Victor Hugo                

E) Goethe

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak vardır?

A) Çiğdemin menekşen kokar

Güzeller göğsüne takar

B) Kuş olsam gezsem havayı

Arayıp bulsam yuvayı

C) Geldim o dost ilinden

Koka koka gülünden

D) Birin bilir birin bilmez

Bu dünya kimseye kalmaz

E) Arı vardır uçup gezer

Teni tenden seçip gezer

 

9. 15. yüzyılda (I)Mercimek Ahmet'in Farsçadan çevirdiği (II)Kabusname 15. yüzyılda derlenip yazıya geçirildiği tahmin edilen (III)Dede Korkut Hikâyeleri 17.yüzyılda (IV)Evliya Çebebi'nin Keşfü'z Zünun'u düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk ürünleri olarak alınabilir. Klasik Osmanlı düzyazısının ürünlerinden olan (V)gazavatnameler ile menakıpnameler de yine bu türün kaynaktan arasında sayılabilir.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmaktadır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?

A) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

B) Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügati't Türk

C) Ahmet Yesevi – Divan'ı Hikmet

D) Ali Şir Nevaî – Muhakemetü'l Lügateyn

E) Kâtip Çelebi – Hüsn ü Aşk

 

11. Uzak, çok uzağız, şimdi ışıktan

Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

Dönmeyen gemiler olduk açıktan

Adımızı soran, arayan var mı?

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redif vardır.

C) Uyak düzeni aaab'dir.

D) "Yalnızlıktan söz edilmektedir.

E) Bir destandan alınmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-C 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-E 11-E

 

SINAVA HAZIRLIK İÇİN EN ÇOK TIKLANAN İLGİLİ KATEGORİLER

Yazım İmla Kelime: ( Kategorisi ) /Edebiyatlar.aspx?id=3

Anlam Anlatım, Cümle ( Kategorimiz) Edebiyatlar.aspx?id=7

Yazı Türleri: ( Kategorimiz ) /Edebiyatlar.aspx?id=5

İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM. /Edebiyatlar.aspx?id=8

DİVAN ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ /Edebiyatlar.aspx?id=15

TANZİMAR DÖNEMİ /Edebiyatlar.aspx?id=17

SERVETİ FÜNUN FECRİ ATİ /Edebiyatlar.aspx?id=18

MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE /Edebiyatlar.aspx?id=19

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLER /Edebiyatlar.aspx?id=20

http:CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLAR /Edebiyatlar.aspx?id=22

Türkçe'nin Kelime Türetme ve Anlam Karşılama Yöntemleri

Düşünceyi Geliştirme: Tanımlama,Örnekleme,Karşılaştırma...

Paragraf : Tanımı, Yapısı, Türleri, Konusu ve Anafikri

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış