Düzyazı Nesirle İlgili Öss Ösym Soru ve cevapları


Esa
5.3.2013
  • 1999 ÖSS Türkçe Soruları

  • 1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI
  • 1997- 1998- ÖSS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI
  • 2012 YGS Türkçe Soruları (Çözümlü)
  • 2011 YGS Türkçe Soruları ve Cevapları,

 

SON 15 YILIN TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI   KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN 

1.      Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (tra­jedi)”nin bir özelliği değildir? (1977/ÖSYS)


A)      Konuların tarih ve mitolojiden alınması

B)     Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi

C)     Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyu­nun koro ile yansıtılması

D)     Çirkin ve korkunç olayların sahnede gös­terilmesi

E)     Üç birlik kuralına uyulması

 


2.      “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük so­­runları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkma­dan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir? (1984/ÖSYS)


A) Mektup     B) Fıkra     C) Deneme     D) Makale     E) Anı


 

3.      “Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorular yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunlar, hikayelere benzer, hikayeciler biçiminde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil, kendi istediğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor.”


          Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? (1985/ÖSYS)


A) Makale     B) Deneme     C) Fıkra     D) Hikaye     E) Günlük

 


4.      Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? (1988/ÖSYS)


A)      İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan

B)     İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan

C)     Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname

D)     İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala

E)     Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

 


5.      Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?(1989/ÖSYS)


A) Boileau     B) La Fontaine     C) Montaigne     D) Voltaire     E) J. J. Rousseau


 

6.      Yazar, bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Bir çevreyi, bu çevrenin kişilerini görmüş, biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra, zihnimizde yalnız birtakım olayların izleri kalıyor. Bir de yazarın bunlara karşı yergici tutumu. Yazarın tutumunu beğeniyor, öfkesine katılıyoruz. Ama bu, kitabı deneme ile röportaj arası bir yapıt olmaktan kurtaramıyor. Daha doğrusu ona bir roman tadı kazandırmıyor.


          Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? (1989/ÖSYS)


A) Günlük     B) Eleştiri     C) Anı     D) Fıkra     E) Makale


 

7.      Aşağıdakilerden hangisi masalın özellikle­rinden biri değildir? (1989/ÖSYS)


A)      Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B)     miş’li geçmiş zamanla anlatılması

C)     Belli bir yazarının bulunmaması

D)     Milli duygularla inançları işlemesi

E)     Eğitici nitelik taşıması

 


8.      Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? (1991/ÖSYS)


A)      Anna Karenina

B)     Vadideki Zambak

C)     Gülünç Kibarlar

D)     Tom Sawyer’in Maceraları

E)     Madam Bovary


 

9.      Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur? (1991/ÖSYS)


A)      Harname

B)     Şikayetname

C)     İskendername

D)     Garipname

E)     Zafername

 


10.    Aşağıdakilerden hangisi Klasik komedyanın özeliklerinden biri değildir? (1992/ÖSYS)


A)      Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B)     Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C)     Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)     Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)     Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma

 


11.    Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

(1992/ÖSYS)

A)      Şermin

B)     Okun Ucundan

C)     Garip

D)     Türk Sazı

E)     Altın Işık

 


12.    Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhu­riyet’ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Lakla­kan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiya­tımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcisi ise, Nurullah Ataç olarak bilinir. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yet­kin de bu türün ustaları arasında yer alır.


          Bu parçadaki sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? (1994/ÖSYS)


A) Öykü     B) Anı     C) Roman     D) Deneme     E) Gezi


 

13.    Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (1996/ÖSYS)


A)      Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)     Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C)     Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)     Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)     Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.


14.    Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve Halk hikayeleriyle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler de Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt, Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevrisidir.


          Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşa­ğıdakilerden hangisi olabilir? (1996/ÖSYS)


A) Hikaye     B) Tiyatro     C) Gezi     D) Anı     E) Roman

 


15.    Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir? (1997/ÖSYS)


A)      Manas - İran

B)     Ramayana - Hint

C)     Niebelungen - Alman

D)     Kalevala - Fin

E)     Ergenekon - Türk

 


16.    Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncele­rini konuşma havası içerisinde “ben”li anla­tımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir? (1997/ÖSYS)


A) Deneme     B) Anı     C) Eleştiri     D) Röportaj       E) Makale


 

17.    Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasında etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman. Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, komediyle trajedinin özeliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca “çok satanlar” listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlarından görmemiş. Bu durum, çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir.


          Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? (2006/ÖSYS)


A) Makale     B) Deneme      C) Eleştiri      D) Fıkra      E) Günlük

 

SINAVA HAZIRLIK İÇİN EN ÇOK TIKLANAN İLGİLİ KATEGORİLER

  • Yazım İmla Kelime: ( Kategorisi ) /Edebiyatlar.aspx?id=3

   Anlam Anlatım, Cümle ( Kategorimiz) Edebiyatlar.aspx?id=7

   Yazı Türleri: ( Kategorimiz ) /Edebiyatlar.aspx?id=5

   İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM. /Edebiyatlar.aspx?id=8

   DİVAN ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ /Edebiyatlar.aspx?id=15

   TANZİMAR DÖNEMİ /Edebiyatlar.aspx?id=17

   SERVETİ FÜNUN FECRİ ATİ /Edebiyatlar.aspx?id=18

   MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE /Edebiyatlar.aspx?id=19

   CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLER /Edebiyatlar.aspx?id=20

   http:CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLAR /Edebiyatlar.aspx?id=22

   Türkçe'nin Kelime Türetme ve Anlam Karşılama Yöntemleri

   Düşünceyi Geliştirme: Tanımlama,Örnekleme,Karşılaştırma...

   Paragraf : Tanımı, Yapısı, Türleri, Konusu ve AnafikriCevaplar: 1-D 2-B 3-C 4-A 5-C 6-B 7-D 8-C 9-B 10-A 11-B 12-D 13-B 14-E 15-A 16-A 17-C
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış