SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM VE ATASÖZLERİ ÇIKMIŞ ÖYS-ÖSS SORULARI


Esa
7.1.2013

 

 • 1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI
 • 1997- 1998- ÖSS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI
 • 2012 YGS Türkçe Soruları (Çözümlü)
 • 2011 YGS Türkçe Soruları ve Cevapları,

 

SON 15 YILIN TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI 
KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN 

 

ÖYS-ÖSS SORULARI (SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM VE ATASÖZLERİ)

 

 

1.     1984-ÖYS

Sözünü sakınarak, tartarak kullanmak güzel söz söyleme ustalığından daha değerli bir şeydir. Karşımızdaki kişiyi düşünerek konuşmak ise, yerli yerinde söylenmiş derli toplu sözlerden yeğ­dir. Konuya girmeden önce sözü uzun uzun ağızda gevelemek can sıkar; bir şeyi damdan düşer gibi söylemek ise etkiyi azaltır.

Bu parçada savunulan düşünce ile doğrudan ilgi kurulabilecek atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söz var, iş bitirir; söz var baş yitirir.

B) Söz dediğin yaş deridir; nereye çekersen oraya gider.

C) Sözü söyle alana, kulağında kalana.

D) Bülbülün çektiği dili belasıdır.

E)  Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.

2.    1985 - ÖYS

Gülmece öğesini, belli bir oranda şiirimin hamu­runa katarım; şiirime güleçlik kazandırmak için. Hani acı ilaçlara birazcık şeker katarlar ya, içimi kolay olsun diye, onun gibi. Amaç, boşu boşuna güldürüp eğlendirme değil, gerçekliğin içimini, al­gılanmasını kolaylaştırmak. Bu katkıları iyi oranlayamadınız mı emeğiniz boşa gider. Kelimelere ip atlatmaktan öte bir şey yapmamış olursunuz.

Parçada geçen "kelimelere ip atlatmak" sözüy­le anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangi­si olabilir?

A) Söz oyunları yapmak

B) Şiirin duygu yükünü artırmak

C) Anlaşılmayı zorlaştırmak

D) Anlatımı renklendirip zenginleştirmek

E) Şiirin etki alanını genişletmek

3.    1986-ÖYS

Kendi hâlinde bir şehir olan Dehli'de bile resim sanatına gösterilen büyük ilgiyi görünce Anka-ra'daki durumu düşünerek üzüldüm ve doğrusu Dehlililere gıpta ettim.

"Gıpta etmek" sözünün bu cümleye kattığı an­lam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Arkadaşının başarısını kıskanmak şöyle dur­sun, bundan büyük bir mutluluk duyuyordu.

B) Bu şiirleri okuyor, onlara hayranlığı günden güne artıyordu.

C) Başarısını kıskananları düşünüyor, bundan büyük bir acı duyuyordu.

D) Bahçede neşeyle koşuşan çocuklara bakı­yor, için için onlara imreniyordu.

     E) Anlatılanlara üzülüyor, üzüntüsü yüzünden okunuyordu.

4.1987-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?

A) Acele hazırlanıp yola koyuldu.

B) Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.

C) Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.

D) Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.

E) İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.

5.1988-ÖYS

Bu ay, planladığımız kadar tasarruf yapamazsak —- demektir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle "bir işte ölçüyü yitir­mek, duruma hâkim olamamak" anlamı kazanır?

A) ipin ucunu kaçırdık

B) evdeki hesap çarşıya uymayacak

C) ipi kopardık

D) başımıza iş açacağız

E) sudan çıkmış balığa döndük

6.1988-ÖYS

Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden han­gisi yüklemle birlikte deyimleşmiştir?

A) Bir kelime buldum çın çın öter

B) İplik iplik sarıyor sükûtu bir yumakta

C) Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır

D) Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün

E) Dalgaların gözümde tütüyor mavi mavi

7.1989-OYS

Bu işi nasıl olsa bitireceğim.

Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İleri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeyece­ğim.

B) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım.

C) Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlataca­ğım.

D) Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım.

E) Olayın gerçek sorumlusunu er geç öğreneceğim.

8.1989-OYS

I. Hemen hemen yolu yarıladık.

II.Hafif hafif bir rüzgâr esiyor.

III.Olsa olsa on yaşındadır.

IV. Aşağı yukarı bir saat sonra gelirler.

V. Zaman zaman güneş açıyor.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

C) II. ve IV.

A) I. ve II. B) I. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

9.1991 - ÖYS

Ben umudumu yitirmedim; acılarıma ezdirmedim kendimi.

Attı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa­ğıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sıkıntılarımı dışa vurmaktan özellikle kaçını­rım.

B) Yaşadığım o acılı günleri yeniden yaşamak istemedim.

C) Hiçbir zaman üzüntülerime yenik düşmedim.

D) Elde ettiklerimle hiçbir zaman yetinmedim.

E) Bu duruma gelebilmek için çok çaba harcadım.

10.1991 - ÖYS

Resimlere bakarken, geride bıraktığım yıllar birer birer gözlerimin önünden geçti.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Olayları daha gerçekçi bir yaklaşımla değer­lendirmeyi öğrendim.

B) Kişi, başkalarının başına gelenlerden ders al­masını bilmiştir.

C) Bugün, geçmişte yaşadığım kimi olayların anlamını çok daha iyi kavrayabiliyorum.

D) Okulun bahçesinde koşup oynayan çocukları görünce, öğrencilik günlerimi anımsadım.

E)       insan, zaman zaman yapmak isteyip de gerçekleştiremediği şeyleri düşünür.

11. 1993-ÖYS

Yaşamımızda çok önemli bir yeri olan ekmek sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Ör­neğin, geçim sağlayacak bir iş bulmanın zorluğu­nu anlatmak için "ekmek aslanın ağzında" (I)kendisi çalışmayıp başkasının kazancıyla geçinme durumu için "ekmek elden su gölden" (II)deriz. Geçimini sağlamada çok becerikli olmayı "ekmek kapısı"(III) deyimiyle karşılarız. "Ekmeğine göz dikmek"(IV) deyimiyle, birinin geçimini sağlayan işi elin­den almaya çalışmayı anlatmak isteriz. Bir kişi­nin geçimini sağlamak için çalışmasına da "ek­mek kavgası"(V) deriz.

Bu parçada numaralanmış deyimlerden han­gisi yanlış açıklanmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. 1995-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok sıkıntı çekmek, çok yorulmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Suçsuzluğunu kanıtlayıncaya kadar akla ka­rayı seçti.

B) Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi ince eleyip sık dokurdu.

C) Kötü haberi alınca kafası allak bullak oldu.

D) Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi.

E)        Savurgan davrandığı için iki yakası bir araya
gelmiyordu.

13. 1996-ÖYS

O, kırsal kesim insanını, bir ressamın renklerle betimlemesi gibi ince ince işler öykülerinde. Tiplerin kan dolaşımını bile görürsünüz neredeyse;………   

Yukarıdaki sözler, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?     

A) öylesine canlı ve gerçektirler.

B) öyle ki kendi yaşamlarını sürdürürler.

C) olaylara sizin gözünüzle bakarlar.           

D) yaşadıkları olayların içine sizi de çekerler.    

E) aşırı ölçüde hareketlidirler.

14. 1997-ÖYS

Bitlis'ten Amerika'ya göçen bir ailenin çocuğu olan yazar, tarım işçiliğinden gazeteciliğe kadar, çeşitli işler yapmış biridir. Çoğunlukla "küçük in­sanların" dünyasını anlattığı öyküleriyle üne ka­vuşmuştur.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkesçe eleştirilen

B) Yaşamını değiştirmek isteyen

C) Sevilmeyen, mutsuz

D) Ayırıcı özellikleri olmayan, sıradan

E) Hiçbir işte başarı gösteremeyen

15.  1998-ÖYS

Yazar, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarının öncülerindendir. Bu alandaki yapıtlarıyla ulusla­rarası bir üne kavuşmuştur. Yaptığı çalışmalarla, bize bizdenliğimizi gösteren aynanın üstünde yıl­ların biriktirdiği tozları silmiştir.

Bu parçada belirtilenler göz önünde tutuldu­ğunda, altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal kimliğimizi oluşturan değerleri gün ışı­ğına çıkardığı

B) Geçmişin ürünlerini bugünkülerle karşılaştır­dığı

C) Zamanla unutulmuş olan bilgileri saptadığı

D) Doğruya ulaştıracak yolları gösterdiği

E) Toplumsal ve ulusal değerlerin önemini vur-
guladığı

16.  2000-ÖSS

Bıkmadan, yorulmadan, yılgınlığa düşmeden sürekli okumalıyız. Okurken bir yandan, daha önce okuduklarımızdan belleğimizde.kalan izin üzerini örten tozu, kiri temizlemeli, bir yandan da bu izi derinleştirmeye çalışmalıyız.

Bu parçada geçen "belleğimizde kalan izin üze­rini örten tozu, kiri temizlemek" sözüyle anlatıl­mak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edinilmiş bilgilerin önemini anlamak

B) Doğruyu yanlıştan ayırmak

C) Gereksiz bilgilerle oyalanmamak

D) Unutulmaya yüz tutmuş bilgileri anımsamak

E) Yeniliklere açık olmaktan kaçınmamak

17.  2000-ÖSS

Maviyle yeşilin kucak kucağa olduğu Kanlıca, hep kıpır kıpır, hep hayat dolu ve hep kendi gibi kalmak istiyor.

Bu cümlede geçen "kendi gibi kalmayı istemek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahip olduğu özellikleri koruma çabası içinde olmak

B) Önemli bir yer olduğunu kanıtlamaya çabala­mak

C) Benzerlerinden farklı olmaya çalışmak

D) En iyi biçimde tanıtılmayı istemek

E) Canlılığını çevresine hissettirmek

18. 2000-ÖSS

Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yer­lerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? "Canını kurtar­mışsın, yetmez mi?" demeyin. Kitaplar da insa­nın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar.

Bu parçada geçen "içimden bir şeyler kopmak" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birdenbire aşırı heyecana kapılmak

B) Bedensel bir acı duymak

C) Yapabileceği bir şeyi yapamaz hâle gelmek

D) İstediği gibi davranamadığı için rahatsız ol­mak

E) Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak

19. 2001 - ÖSS

Sözünü dinletmeyi sever, bunu başaramadığında sinirlenip hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her za­man, hem çevresindekilerin kendisine, hem de kendisinin çevresindekilere karşı davranışlarında ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarırdı.

Yukarıda geçen "ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevresindekilere, kendi görüşlerinin doğrulu­ğunu kanıtlamak

B) İsteklerinin gerçekleşmesi için her yola baş­vurmak

C) Her konuda kendisini bilgili ve yeterli görmek

D) İnsanlarla olan ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre yönlendirmek

E) Kendini, olduğundan daha güçlü göstermeye çalışmak

20. 2002 – ÖSS

Bu şairimiz, sanat yaşamında gelmiş geçmiş, eski yeni bütün şiir akımlarından, biçim denemelerinden, tekniklerden ustaca yararlanmasını bilmisti. Yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri,kendi şiir tezgâhında yeniden dokumuş; onlara,kendi boyasını vurmuştu.

Bu parçada geçen "yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri, kendi şiir tezgâhında yeniden do-

kuyarak onlara, kendi boyasını vurmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Okurun dünyasını düşünsel ve sanatsal yönden zenginleştirmek

B) Bugüne değin yazdıklarıyla yetinmeyip sürekli yenilikler aramak

C) Kimi yapıtlardaki eksiklikleri, kendi yapıtlarında gidermeye çalışmak

D) Okurların, yapıtlardan daha çok tat almalarını sağlamak

E) Başkalarından aldıklarını, kişisel ve özgün bir biçime dönüştürmek

21. 2002-ÖSS

Zaman zaman anılarla yaşamak güzeldir; eğer bu anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa bir başka mutluluk verir insana.

Bu cümlede geçen "anıların yaşanılan günü renklendirmesi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski günlere özlem duyulması

B) Dünün yargılanıp değerlendirilmesi

C) Geçmişin, içinde bulunulan zamanı güzelleştirmesi

D) Yaşananların, karşılaşılan güçlükleri yenmede etkili olması

E) Eski günlerin daha anlamlı olduğunun düşünülmesi

22. 2003-ÖSS                                                    

Eleştiri alanında önemli eksikliklerimizden biri de         eskiyi, içinde bulunulan dönemin koşulları içinde araştırmamak, "doğru" diye bellediğimiz birtakım kavramların, çıkarımların kabuğunu kırmamak,    bunları yeni terimlerin bağlamı içinde incelememek.      

Bu parçada, "kabuğunu kırmamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Eskiden yazılmış yapıtların değerini ortaya çıkarmak için uğraşmamak 

B) Doğruluğu, yanlışlığı kişiye göre değişen dü şünceleri eleştirmemek     

C) Doğruluğu benimsenmiş yargıları tekrar ele alıp değerlendirmemek       

D) Tartışılmış konularla ilgili görüşlerini açıklamaktan kaçınmamak

E)        Tabu olarak bilinen düşünceleri tartışırken belirlenmiş sınırlar içinde kalmamak    

23. 2003-ÖSS                                                    

Bu romanında yazar, İstanbul sokaklarının artık tarihe karışmış o eski görünümlerini şiirli bir dille    yeniden kuruyor. Kahramanlarına sıcak bir sevgiyle, onların insani yanlarını araştırarak yaklaşıyor. Onları derinlemesine kavramaya çalışıyor;aralarındaki farkları ortaya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalıyor.                                                     

Bu parçada, "kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?                                                   

A) Günümüzde sayıları iyice azalmış insan tiplerini anlatmak  

B) İnsanların gizli kalmış ayırıcı özelliklerini bulup göstermeyi başarmak        

C) Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalışmak      

D) Kahramanları, insanı yücelten bir tutumla     ; oluşturmak   

E)        Yaratacağı tipleri sorunlu insanlar arasından seçmek

24. 2003-ÖSS

Şiir sanatı üstüne çok düşünmüş ve bu sar her şeyden üstün tutmuş olan Paul Valery, şiir ……. yazılır, demiş. Bu sözüyle, şiire özenen ve çok bir ressam olan Degas'a, şiirin malzemesinin……. olduğunu anlatmak istemiş. Tıpkı resmin malzemesinin kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, renkler şekiller olduğu gibi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncen akışına göre aşağıdakilerden hangileri getir melidir?

A) sözcüklerle - duygu ve düşünceler değil sözcükler

B) benzetmelerle - şairin yaratıcılığıyla ilgili

C) duygularla - herkesçe anlaşılır nitelikte, açık seçik

D) olgunluk döneminde - özgün ve yoruma açık

E) uzun sürede - şairin yaşantısına değil düş gücüne bağlı

    

25. 2003-ÖSS

Bir yazının tadı, sözcükleri giydirmekte, koşturmakta, sıçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her sanatçı sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o dilin bütün girdisini çıktısını çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve yeteneklerini tanımayan bir sanatçının önünde diz çökmez sözcükler.

Bu parçada, "sanatçının sözcüklere diz çöktürmesi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Söz dizimi bakımından özensiz cümleler ara­sında sıkışıp kalmamak

B) Sözcük seçimiyle, her yapıtına farklı bir boyut kazandırmak

C) Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalışmak

D) Okurun dil duyarlığını geliştiren yapıtlar orta­ya koymak

E)Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek

26. 2004 - OSS

Bu ozanımız, çevresini kuşatan varlıkların ayırıcı ve belirleyici özelliklerini inceden inceye algılıyor; bir bakıma şiirini, yüreğinden çok, gözleriyle yazyor.

Bu cümledeki "şiirini, yüreğinden çok, gözleriy­le yazmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) GöRsel öğeleri ön plana çıkarmak

B) Belli bir iletiye yer vermekten kaçınmak

C) Belirli temaları kullanmak

D) Soyutlatlamalara başvurmak

E) Yaşananlardan yola çıkmak

27. 2004 - ÖSS

Ardahan Kalesi'nin yanı başındaki bu eski mahalle kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor.

Bu cümledeki "kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki-hangisidir?

A) Güzelliğiyle herkesi etkilemek

B) Örnek bir mimarlık ürünü olmak

C) Yeniliğinden hiçbir şey yitirmemek

D) Çok amaçlı bir nitelik taşımak

E) Geçmişe kaynaklık etmek

28. 2005 - ÖSS

Okuduğumuz romanlar, öyküler yazınsallığın toprağında üretilmiş uydurmacalardır bir bakıma.

Ne var ki okuma eyleminin doğasından gelen bir yönlendirmeyle unutuyoruz bunu. Okurken, içinde bulunduğumuz ortamdan kopuyor, yazınsal ürünlerin bize sunduğu dünyayı gerçek yaşamın üstüne çıkarıyoruz.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yansıtılan çirkinlikleri görmekten kaçınma

B) Asıl gerçeğin okuduklarımız olduğuna inanma

C) Anlatılanları düş gücüyle sınırlandırma

D) Yaşamı değişik boyutlarıyla algılama

E) Olayları, olguları kişisel ölçütlerle değerlendirme

29. 2005-ÖSS

Bir yazar şöyle diyor: "Sözcüklerin dediğini anlı­yorum, bütün özelliklerini biliyorum,

hepsinin ta­dına varıyorum; ama onları yan yana getirirken yeni çağrışımlar

yaratamıyorum."

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok kullanılan sözcükleri yeğlememek

B) Birbirinden kolayca ayıramamak

C) Yerleşik kullanımların dışına çıkamamak

D) Aralarında anlam ilişkisi kuramamak

E) Yapıtın içeriğine göre biçimlendirememek

30. 2005-ÖSS

Bu sanatçımız için dili bilmek, o dilin edebiyatını bilmek demektir. O edebiyatın gizli kalmış köşe­lerinde yatan şiirleri, öyküleri bilmek demektir. Gerek Türkçe gerekse Fransızca yazdığı yazılar­da, zaman zaman öyle alıntılar yapar ki şaşırır kalırsınız. Halk şiirimizden, özellikle tekke şiiri­mizden; ama aynı zamanda bir Yunan, bir Bi­zans, bir İran şiirinden... Resim, heykel, yazın gi­bi hangi sanat dalından bir ürün ortaya koyarsa koysun, bunu, oksijeni bol bir ortamda oluştur­muş bir sanatçımızdır o.

Bu parçadaki altı çizili söz, anlatılan sanatçının hangi özelliğini belirtmek için kullanılmıştır?

A) Edebiyatın, bütün sanatların temeli olduğunu düşünme

B) Yapıtlarını oluşturmada ayrıntılara önem ver­me

C) Edebiyatımızla başka edebiyatlar arasındaki benzerlikleri yansıtma

D) Herkesçe bilinmeyen sanat ürünlerini ortaya çıkarma

E) Çok zengin bir sanatsal kaynaktan beslenme


CEVAP ANAHTARI:

1.E 2.A 3.D 4.D 5.A 6.A 7.E 8.B 9.C 10.D 11.C 12.A 13.A 14.D

15.A 16.D 17.A 18.E 19.D 20.E 21.C 22.C 23.B 24.A 25.E 26.A

27.E 28.B 29.C 30.E

 


SINAVA HAZIRLIK İÇİN EN ÇOK TIKLANAN İLGİLİ KATEGORİLER


 • Yazım İmla Kelime: ( Kategorisi ) /Edebiyatlar.aspx?id=3
 • Anlam Anlatım, Cümle ( Kategorimiz) Edebiyatlar.aspx?id=7
 • Yazı Türleri: ( Kategorimiz ) /Edebiyatlar.aspx?id=5
 • İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM. /Edebiyatlar.aspx?id=8
 • DİVAN ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ /Edebiyatlar.aspx?id=15
 • TANZİMAR DÖNEMİ /Edebiyatlar.aspx?id=17
 • SERVETİ FÜNUN FECRİ ATİ /Edebiyatlar.aspx?id=18
 • MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE /Edebiyatlar.aspx?id=19
 • CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLER /Edebiyatlar.aspx?id=20
 • http:CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLAR /Edebiyatlar.aspx?id=22
 • Türkçe'nin Kelime Türetme ve Anlam Karşılama Yöntemleri
 • Düşünceyi Geliştirme: Tanımlama,Örnekleme,Karşılaştırma...
 • Paragraf : Tanımı, Yapısı, Türleri, Konusu ve Anafikri
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış