Prof. Dr. M. Abdülkerim Abdülkadiroğlu Hayatı Eserleri
 Abdülkerim Abdülkadiroğlu   

 

 ( d. Kastamonu 12 Haziran 1944- ö. 02-20-2006 Ankara)

(12 Haziran 1944- ): Yazar, Araştırmacı. Kastamonu'da doğdu. Kastamonu Cumhuriyet İlkokulunu 1955-56 (4 yılda) tamamladı.  Ortaöğreniminden sonra Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesine devam ederek bu okulunu  1961-62  öğretim yılında tamamladı.  Liseden sonra Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesine devam etti.  1965-66

Diyanet İşleri Başkanlığında ve Millî Kütüphane'de görev aldı. 1967-1969 yıllan arasında askerliğini piyade teğmen olarak Kars’ta tamamladı.[1] İlahiyat Fakültesinden  mezun olduktan sonra Devlet Lisans Okulunda yüksek lisansını yaptı. (İngilizce) 1975-76. A.Ü. İlahiyat Fakültesinde M. Esad Coşan’ın danışmanlığında 10 Nisan 1979 da  “ Bursalı İsmail Belîğ “  hakkında yaptığı çalışma ile Doktorasını verdi.  (Türk-İslâm Edebiyatı) 

Askerlikten sonra Diyanet işlerindeki görevine devam etti.  12,5 yı süreyle Diyanet teşkilatında  müftü yardımcılığı ve müftü vekilliği, müfettişlik, başmüfettişlik  gibi işlerde görev yaptı. İlk evliliğini Edebiyat Öğretmeni Nuran Alişoğlu ile yaptı. bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi.  Daha sonra Doç. Dr. Nörolog Zehra Akpınar; son olarak da avukat Fatma Gülnur Pınar'la evlendi.

1979-1981 yıllarında İngiltere'de araştırmalar yaptı. Ankara Milli Kütüphane El Yazmaları Nadir Eserler ve Mikrofilm Şube Müdürü oldu (Şubat1982). Gazi Üniversitesine geçti; 1988 de doçentliğe, 1995 te profesörlüğe yükseldi[2] Bölüm başkan yardımcılığı, iki defa ana bilim dalı başkanlığı, iki defa da bölüm başkanlığı gibi idarî görevlerde bulundu.[3]  Gazi Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün açılması ile  yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. 1989-l990 ders yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ nde lisans ve lisansüstü dersleri verdi. 1994 –1995 yılında Kastamonu Eğitim Fakültesi’nde bir yıla yakın lisans dersleri verdi. 1981-1982 ders yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde ders verdi.

Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi iken geçirdiği kalp krizi sebebiyle 02. 02. 2006 Perşembe günü Ankara'da vefat etti. Naaşı İstanbul’a getirilerek 04. 02.  06 da Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi) Tatbikat Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.[4]

 Eski Türk Edebiyatı sahasındaki çalışmalarıyla tanındı.  Yazıları Türk Edebiyatı, Erciyes, Zaman, Kızılırmak gazete ve dergilerinde çıktı.[5] Türk kültürü ve folkloruna ait hemen her derlemeler yaptı. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel ve folklorik verileri topladı.  Derlediği anonim edebiyata ait  ürünleri gazete ve dergilerde yayımladı. [6]Eski Türk edebiyatı tasavvuf, halk edebiyatı, folklor, klasik Türk sanatları, metodoloji, kütüphanecilik, arşiv, şehir biyografileri, kültür tarihi  gibi bir çok alanda çalışmalar yaptı.  

Eserleri:

İslâmda ve Günümüzde Cihad (1968), Tatbikatlı Dinî Bilgiler (1969), Dinimi Öğreniyorum (1984), Bursalı İsmail Belîğ (1985), İsmail-Beliğ-Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr (1985), Mehmed Âkif Ersoy-Makaleler (Nuran Abdülkadiroğlu ile, 1987), Belîğ (1988), Türk Kültürü Bibliyografyası (Cemal Kurnaz ile, 1989), Mehmed Âkif'in Kur'an-ı Kerim'i Tefsiri, Mev'ıza ve Hutbeleri (N. Abdülkadiroğlu ile, 1991), Halvetilik'in Şa'bâniye Kolu Şeyh Şa'ban-ı Veli ve Külliyesi (1991), Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli-Deli Eşref veya Hacı Eşref (1991), Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar (N. Abdülkadiroğlu ile, 1991), Süleyman Şadi (Karslı)-Divan (Ömer Demirbaş ile, 1993), Recaizade Ahmed Cevdet Zinetü'l-Mecâlis (Meclislerin Süsü) (1994), Van Kütüğü (Mehmet Yiğit ve Bekir Oğuzbaşaran ile, 1993), Yozgat Meşhurları (Feridun H. Özkan ile, 1994), Ilgazlı Hacı Baba Şeyh Ahmed Abduşoğlu (1995), Güncel Yazılar (1997), Kültürümüzden Esintiler (Makaleler, 1997), Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları (1997), Güncel Yazılar-2 (1998), Mustafa Rûmi Efendi (Şeyh-Geredeli)-Divan (Mustafa Tatcı ile, 1998), Safranbolu Vakfiyeleri (Ülkü A. Özsoy'la, 1998), İsmail Belîğ-Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefayât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım, 1998), 1252-1253 (1836-1837) Yıllarına Ait Kastamonu Jurnal Defteri (İ. Hakkı Aksoyak-N. Fazıl Duru ile, 1998), Recaizade Ahmed Cevdet-Nevadirü'l-Âsâr fî Mutaâli'l-Eş'ar (Mehmet Sarı ile)

ÖNEMLİ TÜRKOLOGLAR VE LİNKLERİ

KAYNAKÇA

  • [1] Ahmet KARATAŞ, “Türk-İslam Edebiyatı Sahasının ilahiyat Fakültesi Çıkışlı İlk Akademisyeni Prof Dr.Ab
  • Dulkerim Abdulkadiroğlu”, https://www.academia.edu/18107007/P
  • [2] ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU,” Otobiyofgrafi” , https://kastamonu-abdulhalim.blogspot.com.tr/2008/07/
  • [3] ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU,” Otobiyofgrafi” , https://kastamonu-abdulhalim.blogspot.com.tr/2008/07/
  • [4] Ahmet KARATAŞ, “Türk-İslam Edebiyatı Sahasının ilahiyat Fakültesi Çıkışlı İlk Akademisyeni Prof Dr.Ab
  • Dulkerim Abdulkadiroğlu”, https://www.academia.edu/18107007/
  • [5] Dr Aslan Tekin , Edebiyatımızda  İsimler , Elips Yayınları, Ank. 2005 shf 10
  • [6] Ali Fuat Bilkan, “ Bir Devr-i Kadim Efendisinin Ardından, “ Zaman Gazetesi  13.02.2006
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış