Gotik Resmi ve Ressamları


22.8.2016

 

12.yy dan Rönesans’a kadar süren Sanat biçimidir. Resim, mimari,  EDEBİYAT ve diğer güzel Sanat ve Zanaat dallarına na da sıçrayan bir Sanat Akımlarına dönüşmüştür.Önceleri barbar ya da akıldışı anlamında kullanıyordu. Aristokrat ve büyük burjuva nitelikli, kaprise dönüşebilen, bir sınıfın bunalımlarını aktaran bir sanat haline geldi. Özellikle mimaride farklı bir stil yaratmayı başarmıştı.

Resimde, o dönemdeki Vitray ,el yazma veTezhiplerde farklı eğilimlere girdi. Paris’te, görkem, Almanya’da, hareketlilik, İngiltere de nüanslarla süslü göz alıcı arayışlar birleşerek gotik tarzını oluşturdu. Pano ve portrecilik ilgi görmeye başladı. Bu üslup tüm Avrupa’ya yapılmaya başladı. Yeni buluşlar da yaparak, gözlemde titizliği, parlak ve canlı renkler üretti. Van Eyck, Fransız Fouguet, cüretli düzenlemeler, aydınlık mekânlar perspektif yorumlarla tarzı geliştirdiler.

Vitray Yeni mimarinin geniş pencereli ışıklı görünüm resimde de kendini gösterdi. Düzenlemeler karmaşık hale geldi, Görüntüler donukluktan kurtuldu. Mimari eserlerde ışık ve hareketi destekleyen renkli Vitraylar kullanıldı. Görsel bir zarafet oluşturuldu. gri, gümüş renkler çok kullanılmaya başlandı.Holber, Dürer gibi sanatçılarda bu tarz yücelirken, Donatello Ghiberti, ,Ucello, Castagno nun vitrayları Rönesans’ın habercileri oldu.

Kuzeyli sanatçıların doğacı eğilimleri Paris, Dijon ve Bourges gibi sanat merkezlerinde gotik sanatın devamıyla kaynaşarak uluslararası gotik sanatın ortaya çıkmasını sağladı.

Simone Martını

Prag, Valencia, Milano, Hamburg gibi şehirlerde birden oluşmaya başlayan bu uluslararası üslup, düşsel bir dünya tasarımıyla gündelik hayattan görünümlerin bir arada ele alınışına dayanıyordu. Bu karışım mekân ve hacmin dikkatli bir çözümlenmesiyle çizgisel bir zarafetin de uzlaşmasıydı. Bu ilginç ve hoş karşıtlık Duc de Berry'nin korumasında çalışan Limbourg kardeşler (Pol, Hennequin, Hermann -15. yüzyıl başları) gibi sanatçıların eserlerinde görülür. Les Tres Riches Heures du Duc de Berry adını taşıyan başeserin Minyatürleri de bu Ressamların eseriydi. Burgundy dükünün ressamları, Beaumetz, Melouel, Bellechose (1400-1444)'un eserleri de benzer özellikler taşırlar.

Dosya:Van Eyck - Arnolfini Portrait.jpg
Jan van Eyck, Arnolfini'nin evlenmesi , Meşe üzerine yağlıboya

15.Yüzyıl  ilk yarısında Flemalleli Usta (Robert Campin). Jan Van Eyck gibi Kuzeyliler ve Masaccio gibi İtalyan Ressamları   Resim Sanatına yepyeni ufuklar açarlarken Fransız ressamları İngiltere-Fransa arasındaki yüzyıl savaşları yüzünden geride kalmış, uluslararası gotik üslubun sınırlarını aşamamışlardı. Fransız resim okulu ancak 15. Yüzyıllın ikinci yarısında gelişti. Ama yine de Flaman ve İtalyan okullarıyla karşılaştırılabilecek etkinlikte olduğu söylenemezdi.

15.Yüzyılın ikinci yarısında,  14.Yüzyıliçinde de resim  faaliyetlerine sahne olan bir taşra şehri, Avignon, Fransız resminin önemli merkezlerinden biriydi. Avignon'da önceleri sanatı koruyan papaların yerini şimdi de burjuvalar almıştı.

Gotik İtalyanlarınRönesans ’ta kuzey ortaçağresim sanatını tanımlamak için kullandıkları kelimedir. Bu, onlar için barbarlık anlamına gelen bir kelimeydi. Gotiğe korkunç, şatafatlı ve grotesk gözüyle bakılırdı. Ancak bazılarına göre hayatın kendisinin korkunç, şatafatlı olduğu bir dünya mükemmeldir. Düalizm ön plandadır, her şeyin iki yüzü olduğu insanlar beden ve ruh, iyi ve şeytan oldukları, tozdan yaratıldıkları halde cenneti isteyebildikleri savunulur. Esas olarak onca yıl boyunca çok sayıda insanın üstünde çalışması ve farklı fikirlerin kaynaşması sonucu ortaya çıkan korkunç görünümlü ve şatafatlı mimari akımın hayranlıkla karşılanıp yaşam tarzı olarak belirlenmesidir. Çok fazla fikrin kaynaşmasıyla oluşan bir tarzı insanlar sadece peşinden gitmek için standartlara sokmuştur; gotik siyahtır (kötülük ve çirkinliğin temsilcisi şeytani olan), gotik kandır (siyah üstüne kırmızı yazılı web siteleri, siyah deri giysili kırmızı saçlı kırmızı rujlu genç kızlar), gotik şatafattır (boş yer bırakmayan takılar) demişlerdir. Endüstriyel şehir hayatının, bununla beraber doğan toplumsal sınıf ayrılıklarının ve haddinden fazla yararcılığın insan ruhunu bozduğuna, toplumları giderek çürüttüğüne inanan bu edebi Akımlar giderek yayılmış, çoğunluğun genel tavrı haline gelmiştir.

         File:Albrecht Dürer Saint Jerome 1521.jpg Robert Champın Dürer

 

Günümüzde Hayal gücü ve duyguların tekrar yükseğe çıkmaya başlamasıyla gotik edebiyatıda uyarılıp yattığı mezardan çıkmıştır nihayet. En fazla Amerika olmak üzere Avrupa'da bu yazına gereken önem verilmeye başlanmıştır. Bu periyoddan Viktorya dönemine kadar özellikle İngiltere'de çok güzel tadından yenmez eserler çıkmıştır. Sonraları yine ait olduğu gölgeye çekilecekken yirminci yüzyılda yeni bir ivme kazanmıştır gotik. Çernobiller, kirlilik problemleri, dünya savaşları derken tüm dünya toplumlarının kapıldığı karamsarlık havasından kaynaklanıyor olsa gerektir bu. Çünkü gotik bu yaşamı sorguladığı gibi ölümü ve diğer dünyaları da merak eder. Meraktan da öte bundan haz duyar. İnsanın görünen kısmından ziyade sinik ve kaotik yüzlerini irdeler. Bu yüzden yirminci yüzyılda karamsarlığın ve içselliğin sembolü haline gelmiştir gotik. Sadece edebiyatla kalmamış,Sinemaya (malum, tonlarca gotik film), müziğe (gotik rock, gotik metal, endüstriyel gotik vesaire) ve modaya da (taş gibi gotik hatunlar, kendilerini crow sanan satanist zibidiler) sıçramıştır. 

File:Robert Campin - L' Annonciation - 1425.jpg
R. Champin

Avignon'da yapılan ilk eserler henüz Flaman etkisini taşısa da, resimde Fransız karakteri kesinlik kazanmaya başlamış ve üslup özelliklerinde bu durum kavranabilir hale gelmişti. Keskin bir hacim ifadesi ile ışık kullanımının plastik ve dramatik yoğunluğu, anıtsal resim düzenlerinde, insancıl ifadelerle dinsel duyguların uzlaşımını sağlayan görsel araçlar oluyordu. Kuzeyli sanatçıların doğacı eğilimleri Paris, Dijon ve Bourges gibi sanat merkezlerinde gotik sanatın devamıyla kaynaşarak uluslararası gotik sanatın ortaya çıkmasını sağladı.

Prag, Valencia, Milano, Hamburg gibi şehirlerde birden oluşmaya başlayan bu uluslararası üslup, düşsel bir dünya tasarımıyla gündelik hayattan görünümlerin bir arada ele alınışına dayanıyordu. Bu karışım mekân ve hacmin dikkatli bir çözümlenmesiyle çizgisel bir zarafetin de uzlaşmasıydı. Bu ilginç ve hoş karşıtlık Duc de Berry'nin korumasında çalışan Limbourg kardeşler (Pol, Hennequin, Hermann -15. yüzyıl başları) gibi sanatçıların eserlerinde görülür. Les Tres Riches Heures du Duc de Berry adını taşıyan başeserin Minyatürleri de bu Ressamların eseriydi. Burgundy dükünün Ressamları, Beaumetz, Melouel, Bellechose (1400-1444)'un eserleri de benzer özellikler taşırlar.

File:Albrecht Dürer 094b.jpg

Dürer ---------    

15.yüzyılın ilk yarısında Flemalleli Usta (Robert Campin). Jan Van Eyck gibi Kuzeyliler ve Masaccio gibi İtalyan ressamları, resim sanatına yepyeni ufuklar açarlarken Fransız  Ressamları İngiltere-Fransa arasındaki yüzyıl savaşları yüzünden geride kalmış, uluslararası gotik üslubun sınırlarını aşamamışlardı. Fransız resim okulu ancak 15. yüzyılın ikinci yarısında gelişti. Ama yine de Flaman ve İtalyan okullarıyla karşılaştırılabilecek etkinlikte olduğu söylenemezdi.

15.yüzyılın ikinci yarısında, 14. yüzyıl içinde de resimfaaliyetlerine sahne olan bir taşra şehri, Avignon, Fransız resminin önemli merkezlerinden biriydi. Avignon'da önceleri sanatı koruyan papaların yerini şimdi de burjuvalar almıştı.

Avignon'da yapılan ilk eserler henüz Flaman etkisini taşısa da, resimde Fransız karakteri kesinlik kazanmaya başlamış ve üslup özelliklerinde bu durum kavranabilir hale gelmişti. Keskin bir hacim ifadesi ile ışık kullanımının plastik ve dramatik yoğunluğu, anıtsal resim düzenlerinde, insancıl ifadelerle dinsel duyguların uzlaşımını sağlayan görsel araçlar oluyordu.

 

Jan van Eyck ya da Johannes de Eyck (9 Temmuz 1389 - 1441), Flaman ressam.

 

https://4.bp.blogspot.com/_OD4ZVtw4L50/RtnzHlmS2_I/AAAAAAAAAHc/shIOCCKDWQM/s320/Jan+van+eyck.jpghttps://www.canvasreplicas.com/images/Ghent%20Altapiece%20Jan%20van%20Eyck.jpg

15.yüzyılda yeni gelişmekte olan yağlı boya tekniğini yetkinleştirmesiyle tanınır. Çoğunlukla portre ve dinsel konulu resimler yapmıştır. Resimleri hayranlık uyandırmış ve birçok ressam tarafından taklit edilmiştir. "Arnolfini'nin Evlenmesi" en ünlü tablolarından biridir. Jan van Eyck erken Hollanda okulunun büyük sanatçı. Saray ressamı ve Bruges diplomatı dahil kariyeri boyunca yüksek pozisyonlarda bulundu. Jan van Eyck olağanüstü başarısının sırrı ; normal sınırları aşan gelişmiş dikkat, gözlem ve inceleme gücüyle ayrıntılara çok dikkat eden mikroskobik ve teleskopik bakış derinliği ve zekâsıdır. 

File:CampinVeronica.jpg         Dosya:Albrecht Dürer 018.jpg
Robert Champın 

Robert Campin

(1378–1444) olduğu sanat tarihçileri tarafından kabul ediliyor. Jacques Daret ve Rogier de la Pasture’ün de bulunduğu pek çok öğrenci yetiştirdi ve 1423’te ressamlar loncasının başına getirildi. Robert Campin ayrıca Mérode mihrap resminden ötürü Mérode Ustası olarak da bilinir. Campin, Flaman resim geleneğinin ilk uygulayıcılarındandır Gotik’in, gerçek yaşamı ve nesneleri daha şiirsel ve gerçekçi bir biçimde temsil eden bir üsluba dönüştürülmesinde etkili olmuştur. Dramatik bir gerçekçilik, açılandırılarak işlenmiş biçimler, çarpıcı bir etki kaygısı, birbiri üstüne yığılan ağır kumaş kıvrımlarının kullanılışı ve iç mekânın en ince ayrıntılara dek işlenmesi, onun üslubunun belli başlı özellikleridir. Figürleri ise, uzun yüzleri, geniş tutulmuş gözkapakları küçük ve yuvarlak çeneleri, ince dudakları ve tıknaz yapılarıyla belirgindir. Campin gerçek dünyayı, cennetin bir aynası olarak görür.


Tablo:  Robert Champın

 

 

Albert Dürer,

1471–1528 tarihleri arasında yaşamıştır. baba mesleği olan Kuyumculuk  ile uğraşmış fakat daha sonra Resim ve Gravür yapmaya başlamıştır. Kendi resmi aynanın karşısında altın orana uygun olarak yapmıştır. Yaptığı bir gravüre melankoli adını vermiştir. Bu gravürden sonra gravürle alakalı 1300 tane kitap yazılmıştır. öyle ki herkes Gravürdeki rast gele gibi görünen fakat belli bir ahengi olan eşyaların amacını anlamaya çalışmış ve bu alanda bir çok eser bu Gravürden esinlenerek yazılmış, araştırılmıştır.

https://2.bp.blogspot.com/_6oH8t-vh77A/SvxfhQcWKjI/AAAAAAAAAAs/k9VoP-Ic7Mw/s320/holbein-ambassadors.jpg        https://3.bp.blogspot.com/_fFbQW4awAB0/SUaUyzmTVmI/AAAAAAAAAOc/3IiZOFWFm6A/s400/mother-durer.jpg

Edebiyat tarihindeki ünlü eserler de bile bu gravürün uzantıları vardır. William Sheakespeare'in Hamlet'in deki duygularal resimlerindeki melankoli arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Dürer’in tablolarında oluşan bu duygu sonradan Melankoli olarak adlandırılmıştır.

 

Reform Hareketlerine inanarak Luther'in hayranıdır.Wartburg da hapseldilmesi üzerine hapsetme üzerinde uzun bir ağıt yazdı. Onun çizimleri ve renkleri mükemmeldir. Eşsiz bir Oyma mucididir. Ahşap işleme , fildişi,  Taş ve Oyma metaller üzerinde mükemmel çizimler , Oymalar yaptı. Sanatçı olduğu kadar da iyi bir yazardır. İnsan figürlerini daha mükemmeli yapılamaz şekilde yapmayı başarmıştır.

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, Fotoğraf, minyatür, hat ve  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirisiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış