MÜSTAKİL RESSAMLAR CEMİYETİ SANATÇILARI


22.8.2016
 

MÜSTAKİL RESSAMLAR CEMİYETİ SANATÇILARI 
 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ise çoğunluğu Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu olan ressam ve heykeltıraşların bir araya gelerek sanat ve sanatçıların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan bir sanatçı örgütüdür. Müstakiler olarak da anılan bu birlik Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı topluluğudur. Bunun yanı sıra sanatçının ekonomik özgürlüğünü de savunan ilk sanat birliğidir. ( .edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/117-cumhuriyet_d%C3%B6nemi )

Birliğin üyelerini 1914’ten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nde öğrenime başlayan sanatçılar oluşturmuştur. 1923’te Sanayi-i Nefise’deki öğrenimlerinin son yıllarını.  Birliğin kurucuları, Refik Epikman  , Cevat Dereli , Şeref Akdik'in, Mahmut Cûda, Nurullah Berk,, Hale Asaf, Ali Avni Çelebi , Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Ratip Aşir Acudoğlu ve Fahrettin adlı ressamlarımız oldu. ( .edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/117-cumhuriyet_i )

Bu heykeltıraşlar ve ressamlar  Çallı Kuşağı’nın renkçi tutumunun yanı sıra Müstakiller, çizgiye, kuruluşa ve yapısal sağlamlığa öncelik veren resimler yapmışlar, Çallı Kuşağı’nın izlenimciliğine karşıt bir tutum izleyerek farklı bir resim anlayışı ile resimler yapmak , sanatçıların çıkarlarını korumak, Türk resim sanatının düzenli ve kalıcı temellere kavuşturmak ve yaygınlaştırmak, sanatçıların güvence altına alınmaları ve bireysel sanat anlayışlarına özgürlük tanıyan bir ortamda çalışmalarını sürdürmek amaçlarıyla bir çatı altında toplanma kararı aldılar ve bir dernek kurdular. ( Geniş Bilgi için bkz: Müstakil Ressamlar Birliği )

BİRLİĞİN ÜYELERİ 


Refik Epikman  

Refik Fazıl Epikman (d. 1902 İstanbul ö. 1974 Ankara) Türk ressam

Davutpaşa İdadisi’nden sonra 1918 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Avrupa sınavını kazanarak öğrenimine devam etmek üzere Paris’e gitti. Paris’te Julian Akademisi’nde Paul-Albert Laurents atölyesinde çalıştı. 1928 yılında öğrenimini tamamlayıp yurda döndüğünde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne öğretmen olarak atandı. 15 Nisan 1929 tarihinde kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alır. ( Yazının Devamı için tıkla:  Refik Epikman 

Hamit Görele

 (d. 1903 veya 1900, Görele - ö. 6 Haziran 1980, İstanbul) Türk ressam.

1900 veya 1903 yılında yılında Görele’de doğdu. İlk ve orta okulu Gümüşhanede okudu. Lise öğrenimini İstanbul’da bitirdi. 1922 yılında Babasının isteğine uyarak girdiği (bugün LT.Ü. olan) Mühendislik mektebinden 2 yıl sonra ayrılarak Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. (1- 2)  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde (1923) öğrenim gördü. 1928 ‘de Akademiden mezun olduktan sonra Hikmet Onat ve Çallı İbrahim ile çalışmalar yaparken Amerikan Kız Koleji’nde ve Galatasaray Lisesinde Resim Öğretmenliği yaptı.

Soyadı doğduğu yerden ötürü “Görele”dir. Nüfus kağıtları yeni harflerle doldurulduğunda, yanlışlık la “Görel’ yazılmış, bu yüzden uzun süre tablolarına da “Görel” diye imza atmak zorunda kalmıştı.  Askerlik görevini yaptıktan sonra asıl hevesi olan resmi ön plana alarak Güzel Sanatlar Akademisine gitmeye başlamıştı. Orada Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde çalıştı. …yazının devamı için tıkla Hamit Görele Hayatı ve Resim Sanatı


 

Nurullah Berk

 

Nurullah Berk (d.22 mart 1906 Istanbul -ö.9 Ocak 1982 Istanbul) TürkRessam. Türkiye’ de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim) ilk temsilcilerinden biridir. Müstakiler ve D Grubu denilen sanatçılar biriliğinin kurucu üyelerindendir. Eserlerinde kübizm etkilenmeleri de mevcuttur. (1) 

 

Türkiye’de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim) ilk temsilcilerinden biri sayılan ressam ve yazar Nurullah Berk 22 Mart 1906'da İstanbul'da doğudu ve 9 Ocak 1982'de İsatnbulda hayatını kaybetti. …yazının devamı için tıkla..  Nurullah Berk

Şeref Akdik

 ( d. 1899 İstanbul Fatih ö. 1972 İstanbul) Türk ressam

Şeref Kamil Akdil, 12 Mayıs 1899 tarihinde iSTANBUL Fatih’te dünyaya gelir. İlk  sanat bilgilerini dönemin ünlü Hat sanatçılarından olan ve 1915 yılında Reisülhattatın payesi verilen babası Kâmil Akdik'ten almıştır. Şeref Akdik, sanata duyarlı bir aile ortamında yetişmiştir.  İki amcasından biri Hüsnü Hat ile uğraşır, diğeri ise resimle uğraşmakla birlikte keman da çalardı. Oğlunun  ressam olmasını isteyen baba Akdik, eve o dönemin iyi ressamlarının resimlerini getiriyor ve devamlı oğlunun bu ilgisini canlı tutmaya çalışıyordu.  …yazının devamı için tıkla  Şeref Akdik

Hale Asaf

Hale (Salih) Asaf (d. 1905, İstanbul Kadıköy - ö. 1938, Paris Montparnasse), Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşayan  ilk Kadın Türk ressamlarından.

1905 yılında İstanbul’da dünyaya gelir. Baba tarafından Sadrazam  Halil Paşa'nın, anne tarafından Çekez Mehmet Rasimm Paşa'nın torunudur.  Annesi Enise Hanım Babası ise Salih Beydir.  Çocuk yaşlarda İngiizce dersler alarak öğrenirken, evdeki Rum asıllı hizmetçiden de gümlük konuşmlar düzeyinde Rumca öğreniyordu. İlk ve orta öğrenimini Notre Dame de Sion’da gördü. Bu okulda ise Fansızca öğrenmeye başlamıştı. (1) Öğrenimi sırasında rahatsızlanan Hale Salih 1910 yılında Dr. Kamburoğlu tarafından ameliyat edilerek akciğerlerinde bulunan on kist alındı. (2) Sağlığına kavuşan Hale Salih, 1919 yılında Roma’ya, teyzesi Mihri Müşfik Hanım’ın yanına giderek resim eğitimine başladı. Teyzesi  Mihri Müşfik Hanım ise ilk kadın ressamımızdır. (3) …yazının devamı için tıkla Kadın Ressam Hale Asaf Biyografisi ve Sanatçılığı

 Mahmut Cûda

(d. 1904, Fethiye - ö. 1987) Fethiyeli Türk ressam.

1904 yılında, Antalya'nın Fethiye (Meğri) ilçesinde, Abdullah Fehmi Karamanlı zade Efendi ve Zeliha Mollaoğlu Hanımın çocukları olarak  düyaya gelmiştir. Mahmut Cuda daha üç yaşındayken annesini kaybetmiştir. İlkokul eğitimi için Üsküplü Mahalle Okuluna yazdırıdı. (1910).1912’de babasının hastalanması nedeniyle İstanbul’a dönen aile Cûda’yı Fatih Numune Mektebine yazdırmıştı. Fakat hasta olan babası İstanbul'a gelmelerinden iki yıl sonra vefat etmişti.

Kalabalık bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Cuda'nın ailesi  Osmanlının savaş ve yıkımlarla dolu son yıllarında  Hakim olan babasının görevi nedeniyle sık sık yer değiştirmesi ve annesinin ve babasının ölümü üzerine dağılıp gidecektir. Önce annesini İstanbul'a taşınınca da hasta olan babasını kaybeden Mahmut Cüda,  bunun üzerine  yetimler okulu olan Darülşafaka’ya verilir. …Yazının Devamı için tıkla  Mahmut Cûda'nın Ressamlığı ve Hayatı

Cevat Dereli

Cevat Hamit Dereli (d. 1900, Rize - ö. 23 Temmuz 1989, İstanbul), Türk ressam.

 

1900 yılında  Rize'de dünya gelen Cevat Dereli, N. Ziya Güran’ın yönlendirmesiyle Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nde öğrenim görmeye başladı. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. (1) Rüştiye ve İdadi'de okuduğu yıllarda, resim sanatına ilgi duyan ve ressam Nazmi Ziya'nın özendirmesiyle Sanayi-i Nefise Mektebi'ne (Güzel Sanatlar Akademisi) giren Cevat Dereli, resim konusundaki ilk bilgileri, atölye hocası Hikmet Onat'tan aldı.(2)  Bir yıl sonra da İbrahim Çallı' nın yanında çalışmaya başladı. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin (Güzel Sanatlar Birliği) grup sergilerine katıldı; cumhuriyetin ilan edildiği sıralarda yakın arkadaşlarıyla Yeni Resim Cemiyeti'ni kurdu. (3) …yazının devamı için tıkla  Cevat Dereli ve Resim Sanatı


Zeki Kocamemi,

(d. 1900 İstanbul(Fatih) ö. 1959) Türk ressam

İlköğrenimini Hadika-i Meşferet Mektebi’nde tamamladı. Ortaöğreniminin ardından 1916 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. Önce Hikmet Onat daha sonra İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. 1918’de askere gitmek zorunda kalınca öğrenimine bir süre ara verdi. 1919’da okula geri döndü ve 1922 yılında mezun oldu. Akademi’de öğrenci olduğu sırada 2. Galatasaray Sergisi’ne katılarak; hocalarıyla birlikte eserlerini sergileme olanağı buldu. Yeni Resim Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alarak; ileride kurulacak olan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin de ilk temellerini attı. Ancak, Cumhuriyet ruhunun heyecanını yansıtan ve sanat ortamına farklı bir soluk kazandırmayı amaçlayan bu girişim tek bir sergiyle sınırlı kaldı. Topluluk üyelerinin her birinin burslu olarak yurtdışına gitmesiyle son buldu. yazının devamı için tıkla, Zeki Kocamemi Resim Sanatı ve Katkıları


Ressam Ali Avni Çelebi

 

(d. 1904 – ö. 1993). Türk ressam.

1904 yılında İstanbul'da doğdu. Ali Avni Çelebi, Bağdat mektupçuluğundan emekli, döneminin aydınlarından Suphi Bey ve Ramiye Hanımın on iki Çocuklarının dokuzuncusu olarak İstanbul’da dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimlerini de İstanbul’da tamamlayan Çelebinin resim yeteneği çocukluk yıllarından başlayarak ailesi ve çevresinin ilgisini çeker. Vefa Lisesi’ndeki orta öğreniminden sonra sanata karşı büyük bir ilgi duyan babasının teşvikiyle ve  yeteneğinin öğrenimle pekiştirmesi için  Sanayi-i Nefise Mektebe-i Alisi’ne girer.1918'de girdiği Sanayi-i Nefise'de Hikmet Onat ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. …yazının devamı için tıkla Ressam Ali Avni Çelebi Hayatı, Sanatı ve TaplolarıMuhittin Sebati  

 

( d. 1901 Amasya - ö. 1932 İstanbul Türk ressam, Heykeltraş

Kısa bir hayat sürmesine rağmen Cumhuriyet’in ilk kuşak sanatçıları arasında olan önemli bir yer edinmiş, ressam ve heykelcimizdir.

Küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden Almanya’da doğan Muhittin Sebati 1908 yılında girdiği İstanbul Darüşşafaka’nın ilk ve orta kısımlarını tamamladıktan sonra  Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ne kaydolmuştur. Darüşşafaka’da öğrenci iken o dönemde aynı okulda okuyan ve kendisi gibi resimle ilgilenen Mahmut Cuda’yla tanışması ve arkadaş olması ve de resme olan ilgisinin gün geçtikçe artması, Cuda’nın Sanayi-i Nefise Mektebi’ne gitme önerisini değerlendirdi ve 1921 yılında kayıt yaptırarak Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. (1) Sanayi-i Nefise Mektebi'ne giderken bir müddet çalıştığı belediye dairesinde çalışmıştı. Burada, önce desen atölyesinde Hikmet Onat’ın öğrencisi olmuş, ardından Çallı atölyesine devam etti. (2) yazının devamı için tıkla  Muhittin Sebati Hayatı ve Ressamlığı

Edip Hakkı Köseoğlu

İstanbul’da, 1904 yılında doğan ressam, ilk ve orta öğrenimini Kadıköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi-i Âlisi’ne (Güzel Sanatlar Akademisi) girmiş ve 1927 yılında İbrahim Çallı atölyesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi için açılan sınavı kazanarak Paris'e gitmiş devlet bursuyla paris’e gönderilen Köseoğlu, sanat yaşamına André Lhote Atölyesi’ne devam etmiş, Paris'te  Ecole des arts app-liqués'de ders almıştır.  (1)  André Lhote'un atölyesinde çalışmış olan saantçı Paris'te bulunduğu yıllarda batı reswmine ait saant akımlarını yakından izlemek fırsatını bulmuştur.

O yıllarda ortaya çıkmaya başlayan modrn resim akımlarını ve sanatçılarını izleyen ressam, daha çok emprestyonist resme ilgi duymaya başlar. …yazının devamı için tıkla Edip Hakkı Köseoğlu Hayatı ve Tabloları

 

Turgut Zaim

Türk ressam. 1906'da İstanbul'da doğdu, 1974'te Ankara'da vefat etti.

Turgut Zaim'in küçük yaşlarda resme yönelmesinde, İtalya' da resim öğrenimi görmüş  olan daysının katkıları yüzündendir. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy'deki Saint-Joseph'te Fransız okulunda  tamamladı. Daysının da yönlndirmeleri soucunda bu okulu bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Eski adı  Sanai-i Nefise mektebi olan  bu mektepte İbrahim Çallı'nın atölyesine yazıldı, ama daha ilk yıllarda okulun eğitim sistemiyle bağdaşmamanın getirdiği bunalımlara sürüklendi. (1) İbrahim Çallı atölyesindeki yedi yıllık öğrenim süresinde   o zamana kadar İstanbul dışına pek çıkmamış olmakla birlikte, Anadolu imgesinin kafasında yarattığı duyguların etkisiyle Anadolu yaşamına çok ilgi duyordu.O yıllarda edebiyat alanında moda konular olan memelektçilik anlayışının zihninde yarattığı imajlar onu Anadolu sevgisine ve memleket aşkına yöneltmişti. Anadolu ve  özellikle Doğu kültürünü tanımak istiyordu. Bu amaçla sık sık Topkapı Sarayı'na giderek eskiz çalışmaları yaptı. …yazının devamı için tıkla Turgut Zaim ve Resim Sanatı

 

Ratip Aşir Acudoğlu

(1898 - 1958)Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği kurucularından, Cumhuriyet döneminde yurtdışına gönderilen ilk heykeltraş, ilk anıtsal heykelimizi yapan sanatçımızdır. 

Ratip Aşir Acudoğu, soyadı ACUDOĞLU olarak da yazılır. Ratip Aşir Acudoğlu 1898 yılında İstanbul'da doğdu. Ratip Aşir, İlk öğrenimini Mahmudiye Rüştiyesi'nde, ortaöğrenimini Ankara Sultaniyesi'nde yaptı. O sıralar Türkiye Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştı. Son sınıf öğrencisiyken askere alınan Ratip Aşır savaşın bittiği yıl Sanayii Nefise Mektebine (Güzel Sanatlar Akademisi)  Heykel Bölümü'ne girdi. 1918'de girdiği Sanayi-i Nefise Mektebi'nde İhsan Özsoyun atölyesinde çalışmaya başlayarak ilk heykelcilermizden İhsan Özsoy'un öğrencisi oldu.İhsan Özsoy'dan heykel sanatıyla ilgili temel bilgileri aldı. …yazının devamı için tıkla, Ratip Aşir Acudoğlu

 

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirisiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış