ARMUTLU
 
(d.?/?-ö.?/?) 16 yy  Levent Aşık
 
Armutlu denizlerde yaşamış,  Osmanlı donanmasında görev almış olan , 16 yy da yaşadığı bilinen yeniçeri  Levent âşıklarımızdan biridir. Armutlu'nun doğum yeri, doğum yılı ve ailesi hakkında bilgi yoktur.  Fakat şiirlerinden hareketle 16. yüzyılın ortalarında doğduğu tahmin edilmektedir. "Padişah uğruna niyet eyledi / Çıkup Cezayir’den gittiği vaktin" mısralarından, onun 17. yüzyılın başlarında I. Ahmet (1603-1617) döneminin ünlü denizcisi Murat Reis (?-1609)'in, Cezayir Beylerbeyi’nin emrinden Mora Sancak Beyliği’ne atandığında, Armutlu'nun da yanında bulunduğu şeklinde tespitler yapılmaktadır.
 
“Bu imiş korsan gemisi Mısır’ın yolunu kesen” mısraından hareketle Armutlu’nun Mısır Seferi’ne de katıldığı zannedilmektedir. .  Ölüm tarihi de bilinmemesine rağmen normal bir insanın yaşam süresine göre 17. yüzyılın başlarında ölmüş olmalıdır.
 
Armutlu’nun günümüze ulaşan iki şiirden ilkini, Ahmet Kutsi [Tecer] 1928 yılında Halk Bilgisi Mecmuası’nda  (Tecer 1928: 129). İkincisini ise Şükrü Elçin, Ali Ufkî’nin Mecmua-i Saz ü Söz adlı eserinde tespit etmiştir.  
 
Armutlu’nun günümüze ulaşan iki iki şiiri de âşık  şiiri tarzında söylenmiş tir.).
 
Kaynakça
 
Alptekin, Ali Berat-Saim Sakaoğlu (2006). Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21. Yüzyıllar). Ankara: Akçağ Yay.
Aras, Veli (1977). “Armutlu”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi / Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. İstanbul: Dergâh Yay.
Arısoy, M. Sunullah (1985). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Bilgi Yay.
Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.
Elçin, Şükrü (1973). “Saz Şairleri: Sazşairi Armutlu’nun Bir Şiiri”. Türk Folklor Araştırmaları, 14 (288), Temmuz: 6688.
Elçin, Şükrü (1988). Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yay.
Köprülü, Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay.
Sakaoğlu, Saim (1989). “Türk Saz Şiiri”, Türk Dili, (445-450). Ocak- Haziran: 115-116.
Sanal, Haydar (1974). Çöğür Şairleri I: Armutlu XVI.-XVII. Yüzyıllar. İstanbul: Otağ Mat.
[Tecer], Ahmet Kutsi (1928). “Cezâir Halk Şairlerinin Şiirleri”. Halk Bilgisi Mecmuası, 1 (1): 129.
 
 

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.