İsmail Beliğ (d.1079/1668-ö.1142/1730)
 
İsmail Beliğ  şairler tezkiresi ve vefeyâtnâme türündeki eserleriile tanınmış olan  18 . yy.  Divan şairi yazar ve tezkirecisidir.
Asıl adı  İsmail olan şair “Güldeste-i Riyâz-ı İrfân “ adlı eserindeki  “müellifin tercüme-i hâl” kısmında  verilen bilgilere göre 1079’da [1]doğmuştur. Şair, . Bursa’nın Mantıcı veya Nalbant mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Emanetçi  Mescidi  imamı iken[2] daha sonra  Mantıcı Câmi‘i’nde imamlık yapmış olan“Şâhin Emîrzâde” lakablı    Seyyid İbrâhim Efendi’dir .[3]
Şair  Bursa’da oldukça iyi bir eğitim görmüş,   Arapça ve Farsçayı iyi düzeyde öğrenmiş, dedesinden ve babasından sonra   Mantıcı Câmi‘i’nde imamlığa başlamıştır.  İsmail Beliği   elli yıl  boyunca mantıcı Camisinde imamlık yapmış,[4] çalışmalarını da bu camide imamlık yaparken gerçekleştirmiştir. Hayatı hakkında bilinneler az olmakla birlikte hayatı hakkında çıkarılan bilgiler de yine kendi eserlerinden çıkarılmıştır. Fakat devrin kaynakları  olan Safâyî, Tezkire, İÜ Ktp., TY, nr. 9583, vr. 17b-18b; Sâlim, Tezkire, İstanbul 1315, s. 173-174; Fatîn, Tezkire,lerinde onun hakkında bazı bilgiler de vardır...........

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.