Divriğili Nakşi (Divriği)

Tahir Olgun, Osmanlı Müellifleri'nde Nakşî hakkında şu bilgileri vermiştir.
"Tariki Halveti küberasından arif ve fâzıl bir zat olup Ayn-ül-hayat ismindeki manzum eseri tasavvufilerinde maksat-i re'sinin Divrik olduğu mündemiçtir. Meşhur ve matbu divanı arifaneleri ile gayrı matbu (Manzume-i ayn-ül-hayat), (Biatnâme), (Manzume-i Gavriye) isimlerinde bazı âsârı vardır. Rıhletleri (Tarac-ı Nakşî) terkibinin delâleti olan 1062 tarihindedir.
"Memureten bil-irşat gönderildikleri Akkirman'da medfundur. (Vakıat) ismindeki eserlerinde salef-ül-tercüme Ramazan Efendi hulefasından olup Kırım'dan Özü'ye hicret eden (Murat Kırımî) den müstahlef bulunduğu muharrerdir. Eş'ar-ı ârifânelerinden :
Kaynak: Divriği Şairleri - İbrahim Aslanoğlu

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.