Âlî, 948/1541’de Gelibolu’da doğdu. Asıl Adı Mustafa’dır. Altı yaşında eğitime başlamış,  Habîb-i Hamidî'den Arapça, kendisi gibi Gelibolulu olan Surûrî'den tefsir ve fıkıh dersleri almış tır. Eğitimine Gelibolu’da başladığını ama İstanbul’da da birçok hocadan ders almış, ilmiye sınıfına sonraları idari hizmete yönelmiştir. [1] Surûrî'nin etkisi ile şiire başlamış, ilk şiirlerini "Çeşmî" mahlasıyla yazmış, sonraları "Âlî" adını kullanmıştır. Bu yüzden Gelibolul Mustafa Ali olarak bilinir.

II. Selim’in yanına kâtip olarak girmiş, Şam beylerbeyi ve hemşerisi Gelibolulu Lala Mustafa Paşa’nın daveti üzerine önce Halep’e sonra Şam’a giderek altı yıl onun divan kâtipliğini yapmıştır. Yemen’in fethi için  görevli olarak Mısır’a gitmiş,  ancak, görevlerinden azledilmesiyle, Mısır’dan Manisa’ya Şehzade Murat (III. Murat)’ın yanına sığınmış ve onun aracılığı ile affedilmiştir. [2] Manisa’da iken, Mihri Vefa ve Nadir’ül Meharip eserlerini ona sunmuş, Rahat’ün nufus adlı eseri genişleterek tercüme etmiştir. [3]...........Gelibolulu Mustafa Ali ve Nusretname Adlı Eseri-   Gelibolulu Mustafa Ali Kunhul Ahbar


Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.