Şair Memmed Hüseyin (Göyçe, 1800 - Göyçe, 1880
 
19. yüzyıl âşıklardan olup muhtemelen yüzyılın ilk yansında yaşamıştır. Göyçe  ili  Daşkend köyünde doğdu.  Baba adı Hasan olan Hüseyin'in doğum ve Ölüm tarihleri kesin olmasa da 1800 yılında doğup 1880 yılında öldüğünü kabul edenler çoğunluktadır.  Kaynaklara göre kardeşi Ali ( Erdebil ve İsfahan’da sekiz yıl medrese eğitimi aldığı halde kendisi hiçbir tahsil almadan kendini yetiştirmiştir.
 
Âşıklık geleneğine düşkün bir aileden geldiği için babasının da tesiri ile genç yaşlardan itibaren âşıklık geleneğini öğrenir. Halk ve âşık şiirinin pek çok türünde şiir yazmıştır. En güzel şiirlerini geraylı, koşma, tecnis, muhammes ve divanî türlerinde söylemiştir.  Yüzden fazla şiiri olan şairin en tanınmış şiirlerinden birisi Muhabbet Destanıdır.  
 
Şair Məmməd Hüseyin’in Kərbəlayi Məhəmməd, Kərbəlayi Əsəd, Əbülfət, Əli və Xəlil adlarında beş oğlu dünyaya gelmiştir. Denilenlere göre uzun boylu, iri gövdeli bir adamdır.  Hayatını çiftçilik ve hayvancılıkla kazanmış, âşıklık geleneğini de sürdürmüştür.
 
Şiirlerinde bahtından, sevgilisinden ve zamanından şikâyet eden Hüseyin, bir dörtlüğünde bu hususu şu mısralarla dile getirmiştir.  Divanî şeklinde yazdığı şiirlerinde de başarılı olan Memmed Hüseyin devrin ileri gelenlerini hicvetmiş bu nedenle sürekli olarak takip edilen ve sıkıntılar çeken bir halk ozanı olmuştur.  Yılan sokması sonrasında ölen şair doğduğu yer olan Daşkent’te toprağa verilmiştir.
 
Kaynaklar:
 
Telli Saz Ustadları, Bakı 1964, 48-50 Azerbaycan Aşıqlan ve El Şairleri I, Bakı 1983,193-195
Azərbaycan Aşıqları və El Şairləri I, Bakı, 1983, səh. 193-195.
İslam Ələsgər, "Sazlı-sözlü Göyçə" Bakı, "Azərnəşr", 1999. səh.28-37.
Araz Yaquboğlu, Daşkənd aşıqları və şairləri, Bakı, Nurlan-2008
Qara Namazov. "Aşıqlar" (I kitab), Bakı, "Səda", 2004.
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10914,sairmemmedhuseyinpdf.pdf?0

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.