Tabloda kavuklu olan kişi Halet  Efendidir.  
 
HÂLET EFENDİ
 
Asıl ismi Mehmed Saîddir..1760 da İstanbul’da doğdu. Babası  nüfuz ve iktidarını kötüye kullandığı için  1823 (H. 1238) târihinde Konya’yada îdâm edilen  Kırımlı Kâdı Hüseyin Efendi’dir.[1]
Hâlet Efendi,  önce şeyhülislâm Şerîf Efendi’nin yanında sonra  Atâullah Efendi’nin, sonra da rikâb-ı hümâyûn reisi Mehmed Râşid Efendi’nin mühürdar yamağı olarak yanlarında yetişti.  Geleneksel ulema eğitimi olan medrese eğitiminden geçmeyip, düzenli bir eğitim  alamadı. .Fakat belagat, kitabet ve şiirde özel çabalarla kendi kendini yetiştirdi.
Rumeli vâlisi Ebû Bekr Sami Paşa dâiresine girmek için Manastır’a gitti ise de Ohrili mîr-i mîrân Ahmed Paşa’nın hizmetinde de tutunamayıp,  Galata mevlevîhânesi şeyhi Galip Dede’nin dergâhına girdi.

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.