Kâzım Ağa Salik (Şıhlı,1781 - Şıhlı, 1842)
 1781 yılında Qazax bölgesinin Şıhlı köyünde dünyaya gelmiştir. Kendisne Şıhı  ağa oğlu da denmiştir.  Ailesi Şemkir’den bu köye gelmiş bu köyü de onun ailesi imar etmiştir.  Baba tarafından Şıxlı, anne tarafından ise Dilbaziler neslindendir. Her iki aile sadece Qazax bölgesinde deği, bütün Azerbaycan bölgesinde tanınmıi her iki aile den de  çok sayıda ilim adamı ve sanatçı yetişmiştir. Kazım Salik'in ataları Şıhzadeler denilen tanınmış bir ailyedi. 
 
Şairin doğduğu Şıhlı köyünü de dedeleri imar etmişlerdir. Kazım Ağa Salik, ilköğretimini mollaların yanında aldı.  Sonra medresede eğitim görerek Arapça Farsça ilahiyat ve tasavvuf konularında eğitim gördü. Türkçe'nin dışında, Farsçayı da mükemmel bir şekilde biliyordu. Tahsil ve sonraki yıllarında Qasım Ənvar, Nəvai və Füzuli’den etkilendi. 
 
Zamanındaki en ünlü şairlerden biri olan Kazım Salik, halk diline yakın deyişleri ile dikkati çekti.Vaqif və Vidadidən sonrakı  Qazax edebi muhitinin yetiştirdiği  en büyük şair olarak kabul edildi.  Yusuf ağa adlı oğlu da olan Kazım Ağa 1842 yılında vefat etmiştir.
 
Onun hakkında 1908 yılında  Feridunbey Köçerli araştırma yapmıştır. Salik, halk edebiyatının koşma ve geraylı, tecnis gibi türlerinde önemli şiirler söylemiştir. Divan tarzında da şiirleri bulunan Salik, hem hece hem de aruz ile  şiirler yazmıştır.
 Ali Şir Nevâî'nin tesiri altında kalmış olan Kazım Salik Azerbaycan şiirinde "reddü'l ecez" adlı şiir türünü geliştiren bu türün ilk örneklerini vermiş olan bir şairdir. . Salik'in şiirlerinde; hayata bağlılık, insanları ve hayatı sevme başlıca temalardır. Kazım Ağa Salik, 1842 yılında, doğduğu ve hayatının tamamını geçirdiği Şıhlı köyünde vefat etmiştir.
 
Bir şiirinde kendi hayatı hakkında bize bilgiler vermiştir.
 
Adım Kazım, vəli Salik ləqəb, şeridə məşhuram
Ki, əvtanım kənari-Kür, şikargahım Qarayazi.
Binayi-bixi-nəxl əslimiz Şəmkiridir, amma
Vəli tifli-vücudumdur məkidə şiri-Dilbazi.
Şeyxizadə deyərlər bizlərə, gəlmiş Qazaxlıdan,
Şıxılı qəryəmizdir, həm bizik ol qəryə ezazi...
 
 Kaynak:
  • Feridunbey KÖçerli, Azerbaycan Edebiyatı, Bakı 1978, 269-284.
  • Zaman Əsgərli (2005). "XIX yüzyıl Azerbaycan şiiri antolojisi" (az). Milli Kütüphane . "Doğu-Batı". Arxivləşdirilib: [1] sitesinden 2016-03-05 tarihinde . Kullanım Tarihi: 2016-08-13 .

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.