Kıbrıslı Âşık Kenzî,  Lefkoşa şehrinde 1796 Edirne’de 1839
 
Âşık Kenzî,  Lefkoşe’de doğmuş, şiirlerinden anlaşıldığına göre asıl adı, İbrahim Kasım’dır.  10 – 12 yaşlarında iken Anadolu’ya göç ederek Bektaşi tekkelerinde yetişmiştir.
1825 – 26 yıllarında Reşid Ahmet Paşa komutasındaki Türk-Yunan savaşlarına Türk – Yunan Savaşlarına katılmış olduğu, Mesolongi ve Atina çarpışmaları sonrasında yaşadıklarını; üç farklı destanında anlatmıştır.  
 (1833 ‘te yazmış olduğu Destan-ı Kıbrıs adlı destanında Gâvur İmam isyanının çıktığı günlerde Mağrip’te askerlik yaptığını anlatmaktadır. 1817 yılında tekrar Kıbrıs’ı görmeye gittiğini; Mağripte gördüklerini ve dönüş yolunda gemide uğradığı fırtınayı ”Macera-yı Sergüzeşt” adlı destanında anlatır. 1Bu destanın son dörtlüğünde ise Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’yı övmüştür.
Âşık Kenzî İstanbul, Edirne, Atina, Antalya ve Üsküp şehirlerini de gezmiş olduğu yazdığı destanlardan anlaşılmaktadır.  Edirne’de evlendikten sonra Edirne’de yaşamaya başlamış ve hayata da burada veda etmiştir.
Âşık Kenzî hakkında en detaylı ve güvenilir çalışma Kıbrıslı araştırmacı olan Harid Fedai’nin ”Kıbrıslı Âşık Kenzî Divanı” isimli eseridir.
Kıbrıslı Âşık Kenzî, özellikle yazmış olduğu destanları ile önem kazanmış kuvvetli bir destan şairdir. Kenzînin destanlarında vakanın ve yaşadıklarının anlatılması, hikâye edilmesi asıl amaçtır. Kenzî’nin yazmış destanlarında, tarih kitaplarında dahi yer alamayan olaylar anlatılmış ve ayrıntılara da inilmiştir. Taşlama niteliğindeki destanlarında; zamanenin ve düzenin bozulduğu,   dönemin zorlukları, sosyal hayatın yanlış tarafları dile getirilmiştir.
45 yıllık kısa bir ömrü olmasına rağmen bir divan oluşturacak kadar çok şiir bırakmış,  şiirlerini de üç kitap halinde yayınlamıştır. Ahmet Badi Efendi (1839 – 1905), Kenzî’nin bir divanı olmadığını belirtmiştir.
 
Kıbrıslı Âşık Kenzî’nin Başlıca Destanları
Dâsitân-ı Atina (1)
Dâsitân-ı Atina (2)
Dâsıtân “Nazm-ı Evsâf-ı Baltepe”
Medh-i Der Rasim Paşa
Dâsitân-ı Sül
Dâsîtan -ı Meselong
Dâsıtan-ı Âsâkir-i Mansure
Dâsitân “ Nazm-ı Der Zemm-i Halk-ı Pizeren Medh-i Hânedân-ı El Gâzi Recep Paşa”
Dâsitân-ı Kıbrıs
Dâsıtân-ı Sergüzeşt
 
Kaynaklar :
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Türk Halk Şiiri
Prof. Dr. Erman Artun,Kıbrıslı Aşık Kenzi'nin Destanları, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, https://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/3.php
Harid Fedai”Kıbrıslı Âşık Kenzî ve  Divanı”
 

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.