MUVAKKİT-ZÂDE MUHAMMED PERTEV ( 1746- 1807 )
 
Pertev’in hayatı hakkındaki en geniş bilgi, Beylikçi İzzet ‘in Pertev Divânı’na yazdığı “dibâce”de mevcuttur.
Pertev, 1746yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Ahmet Camii muvakkiti Çelebi Efendi’nin oğludur.  Asıl adı Muhammed’dir. Ona Pertev mahlasını Hoca Neş’et vermiştir. Bu nedenle de Muvakkit-zâde Muhammed Pertev olarak anılmıştır.  Bazı kaynaklarda  “Vak’a-nüvîs Muhammed Pertev” olarak da anılır.
Düzenli bir eğitim almadığı sanılan Pertev on altı yaşında Hoca Neşet’in himayesine girmiş; Hoca Neşet’in verdiği dersler ile Anadolu Muhasebe Kalemine devam ederek kendini yetiştirmiş ve hocasının telkinleri ile Mevlevîliğe ilgi duymaya başlamıştır. Galata Mevlevihânesi şeyhi Şeyh Gâlib, ile de yakın bir dostluk kurmuş, Anadolu Muhasebe Kaleminde memuriyete başlamıştır.
Daha sonra âmedî odasında işe başla mış , hâcegânlık  makamında bulunmuş ve vakanüvislik  görevine  başlamış, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa  ile yakın ilişkiler de kurmayı başarmıştır. .............MUVAKKİT-ZÂDE MUHAMMED PERTEV ( 1746- 1807 ).

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.