RİYÂZΠ(d. Mekke,980 (1572 ö. 1054/1644)
 
Divan şairi ve tezkire yazarı
 
Babası 3. Murad (saltanatı: 1574-1595) devri âlim ve kadılarından Birgilili Mustafa Efendi’dir.  Riyazi,  dedesi Samsunîzâde Mahmûd Efendi’nin  kadı olarak görev yaptığı Mekke ‘de  H.980 -  M. 1572  doğdu. [1] Demekki babası  ve annesi de o yıllarda Mekke’de bulunuyordu.  Dedesi ve babası da devirlerinin önemli kadılarından olan Riyazi’nin asıl adı ı Mehmed ‘dir.
 
Riyazi anne tarafından da ulema sınıfına mensup bir aileden geliyordu. [2]  İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefâyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân adlı eserinde Riyâzî’nin anne tarafından soyunun, Sultan Yıldırım Bâyezîd (saltanatı: 1389-1402)’in annesi Gülçiçek Hatun’a kadar dayandığını yazmıştır.[3]
 
Bu nedenle çocukluk yıllarından itibaren düzenli bir eğitim almaya başlamıştı Medrese eğitimini Müeyyedzâde Abdülkadir Şeyhî Efendi’den mülâzım olarak 1010 (1601) tamamladı. [4] Müderris olarak.............RİYÂZÎ Mehmet (ö. 1644 ) 17. Yy

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.