Süleyman Giryani (Divriği 1861- 1913 )
 
 
Süleyman Giryani (Divriği –Kürtlarlı köyü / Sivas  1861- 1913
 
Divriği'nin İmamoğlu mahallesinde H. 1277 - 1861- yılında doğdu. Babası Bozokluoğlu ibrahim Ağa ‘dır. Karısının ailesinden dolayı Karsılıoğlu da denir.
 
Küçük yaşta babasını kayıp etti. Bir müddet mahalle mektebinde okudu.  Müderris ve vaiz Hasan Efendi'den Arapça ve Farsça ders gördü. Kangal ve Divriği köylerinde özel öğretmenlik yaptı.  Abdulhamit zamanında rahiye (belde) merkezlerinde açılan okullara  resmi öğretmen tayin edildi. İstanbul' Maarif Nazırına yazdığı bir methiyeden maaşı 150 kuruşa çıkarıldı.  Vazıldan, Sincan, Sevir ve Tuğut köylerinde öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra da özel olarak öğretmenlik yapmaya devam etti.  Kürtlarlı köyünde iken H. 1331 yılı baharında 1913 vefat etti.
 
Şiirlerini H. 1318 yılında "Necm-ül-gulüp" adlı 200 sahifelik bir mecmuada topladı.  Bu mecmua 1949 yılında talebelerinden Hasan Kusurî tarafından "Necm-ül-gulüp, Kalpler Yıldızı" adı altında neşredildi.
 
Aruz vezni arızalı olmakla beraber yine de hem divan ve hem de halk şiiri tarzında güzel şiirler yazdı
İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi olmasına rağmen “Tarikat düşüncelerini Ali-Allahiliğe vardıracak kadar ileri “ gitti.
 
Şiirlerinde genellikle kendi adını kullanmasına rağmen “  Giryanî “ mahlasını da kullandı.
 
Ki mahlas oldu Giryanî bize nam
Bu lâfızla andılar hâs ile âm
 
Bazı şiirlerinde de "Sırrı" mahlasını kullandı.  Heceli şiirlerinde sade aruzlu şiirlerinde ise süslü bir dile yöneldi.  
 
ESERLERİ
  • Ravzatü'l-Ahbar (1902),
  • Şevâhid-i Nebeviye (1902),
  • Necmül-Kulub Yahut Gönüller Yıldızı (öğrencisi Hasan Fehmi Kusuri tarafından, Fezâil-i Şia" isimli eserden yararlanarak, 1949).
 
Kaynak:
Divriği Şairleri - İbrahim Aslanoğlu
https://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Yazar/1539/Giryani-Suleyman.asp

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.