Yenişehirli Mehmed Emin Belig (ö. 1174/1760-61)
18. yy divan şairi
Yunanistan Mora Yenişehiri Fener de doğan Mehmed Emin Belig  İlim tahsiline erken yaşta başlayarak devrin tanınmış âlimlerinden Akovalızâde Ahmed Hâtem Efendi’den de  dersler alarak  ilk eğitimine başlamıştı. [1] Eğitimine devam etmek için  İstanbul’a geldikten sonra  medrese eğitiminden sonra mülâzım oldu. Kadılık mesleğine yönelen Yenişehirli Beliğ  İstanbul’un çeşitli yerlerinde kadı olarak  görev yapmaya başladı.  Bu yıllarda devrin  bazı ünlü kişilerine kasideler yazmaya başlamıştı. Bu kasidelerinde  değerinin bilinmediğinden şikâyet eden  Eski Zağra’ya kadı olarak  tayin edildi. Eski Zağra’da Şehrin ileri gelenleriyle yakın münasebetler kurarak rahat bir hayat yaşamayı da başardı.
Ancak bir müddet sonra devrin ileri gelenlerinin desteğini yitirmiş olması gereğiyle  Yeni Zağra’ya,  daha sonra da havasının kötülüğü ve halkının fakirliğiyle tanınan Klavrata (Klavna) kasabası kadılığına gönderildi.
En sonunda  basur hastalığına yakalandı. Görevinden  de azledildiğinde  “birkaç kuruş yol parasından başka bir şeyi yoktu (bk. Divan, s. 125 vd.).” [2] Önce memleketi olan Yenişehir’e gitti, oradan tekrar Eski Zağra kadılığına tayin edildi. Eski Zagra’ya tekrar kadı olarak geldiğinde  hastalığı da ilerlemişti.  Bu görevinde iken  yakalandığı basur hastalığından kurtulamayıp  Eski Zağra’da öldü. Ölüm tarihi Ramiz'de 1174/1760, Fatm'dell72/l/32'dir.[3]

Ölüm tarihi hakkında tarih düşüren  Râmiz’in söylediği, “Belîğ Mehemmed’e adn-ı berîn ola mesken” dizesi onun  ölüm tarihini 1174 (1760-61) olarak göstermektedir.[4]
 
 
 
 

Şiirleri

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.