HAKKIMIZDA

Hakkımızda
 
Sitenin tüm hakları  Şahamettin Kuzucular’a aittir.
 
Bu site başlangıçta Özleşim Şiir Ekolü’nün  yayın organı olsun diye kurulmuş , fakat  daha sonrları  Türk edebiyatının  en kapsamlı Edebiyat Portali olmak amacına yönelmiştir.  Mevcut sitemiz  Edebiyat ve Sanat dal ve kategorileri ve içerikleri  ile ülkemizdeki en ciddi   ve en kapsamlı kaynak sitesi olmuştur.  
Edebiyat, Dilbilim, Güzel ve Geleneksel Sanat bölümlerimizdeki  içerikler  akademik , özgün ve   ciddi olmak zorundadır. Bu nedenle   üyelerimiz  bu bölümlere yazı ekleyememektedir.   Bu bölümlerde bazı akademisyenlerin yazıları  da ( kendi adları ile ) vardır.  
 
Edebiyat, Dilbilim, Güzel ve Geleneksel Sanat  bölüm dal ve kategorilerinde uygun  yazı paylaşabilmeniz için  Editörlük başvurusu yapmanız  veya    baş vurmanız gerekmektedir.  Bu bölümlerdeki  yazılarımızda kopya yasağı bulunur.  İlgilendiğiniz yazıdan kopya alabilmeniz için stemize üye olarak bize başvurmanız gerekmektedir.
Sitemiz  hem kaynak bilgi , hem de  üyelerinin kendi hesaplarında yazı, şiir ve diğer eserlerini paylaşabildikleri  bir  sosyal  paylaşım sitesidir.   Şair, yazar ve sanatçılar sitemize üye  ücretsiz olarak üye olabilmekte,  şir yazı ve diğer eseerlerini  kendi hesaplarında ve albümlerinde  paylaşabilmektedir.
YÖK, Edebiyat Fakülteleri veya MEB gibi binlerce elemana akademisyene  sahip  kurumların  tek başlarına veya ortaklaşa   şimdiye  kadar  benzerini meydana getirmediği   bu projenin 2008 yılından itibaren Mart 2016’ya kadar  hiçbir maddi geliri ve desteği olmamıştır. Bu site;  mevki, paye, ödül, maddi kazanç, hatta  teşekkürü dahi ummadan  ve almadan  bu kültüre adanan   bir gönül projesidir.  
 
Ferdi  bir  gayretin ürünü olan  Edebiyat ve Sanat Akademisine  Avukat Şair , Sait Edip Akdağ’ın  küçük bir  maddi  desteği dışında   hiçbir , özel ,  tüzel, resmi;   kurum , kuruluş ,  üniversite, dershane   dernek, tarikat, parti  örgüt, vb nin  hiçbir  katkısı olmamıştır. Kişisel bir çabanın ürünü olan bu portalin  hiçbir kurum, kuruluş, parti, dernek  vb ile –organik, fikri,  ya da maddi - hiçbir bağı  bulunmamaktadır.
 
Bu gönül teşebbüsünü hiçbir bütçe yaptırtamaz.  O halde Ülkeyi en çok sevenler,  nutukçu  güruhu   ile  çıkar ortakları değil,   vatan için  ölenlerle , hiç çıkarsız yapanlardır.
Sitemizin  bu günkü haline gelmesini sağlayan  2 adam yazılım ile yeni sitemizi kuran Piramit Bilişim'dir.
 
Kendilerine gönülden teşekkürler.
 
 
 
Misyonumuz
 
Türk Kültürü, üç  bin yıldır devam eden  bir yapıdır.  Bu muazzam birikimi  bölüm bölüm ele alıp ,  önemli tüm  detaylarla ortaya koymak istedik.
 
Bu güne kadar , edebiyatımızın dalları,  türleri, ediplerin  müstakil  biyografileri  ,  edebiyat tarihi, gramer, dil bilim,  edebiyatın konuları, terimleri vb üzerinde   topluca veya müstakil eserler  halinde pek çok inceleme yapılmıştır.  Hatta , Köprülü,  Banarlı, Kocatürk  gibi araştırmacılar Edebiyat Tarihleri meydana getirmişler , İslam  ve Türk Ansiklopedileri ile Türk Edebiyatında İsimler  Ansiklopedisi  ciddi olarak bu konulara eğilmiştir.  Fakat bu çalışmların kimisi sadece divan ve halk şairlerine yönelmiş, kimisi birinci derecede önemli olanları ele almış, kimisi sadece biyografi  ile sınırlı kalmış,  kısaca Edebiyatımızı her yönden ve her şeyiyile içeren bir  Edebiyat Ansiklopedisi meydana getirilememiştir.
 
Misyonumuz  edebiyatımızı  , islamiyet öncesi, divan, anonim, aşık, tasavvuf, çağdaş edebiyat alanlarının hepsini  ele alacak  şekilde , şair  ve yazarlarının biyografileri,  edebi kişilikleri, eserleri;   edebiyat türleri,  sanat akımları,  bölüm dal ve sahaları; edebiyat, terimleri ,  söz sanatları,  mazmunlar, motifler; Türk edebiyatında yazılmış,  el yazma halinde kalan veya matbu tüm önemli eserlerin hakkındaki gerekli tüm bilgileri ve özetlerini ortaya koyabilecek   Devasa bir  TÜRK EDEBİYATI ANSKLOPEDİSİ meydana getirmektir.
Edebiyat ve Sanat Akademisi  çok kapsamlı ve çok yönlü  BİR EDEBİYAT ANSİKLOPEDİSİ  olsun diye  hazırlanmaktadır..  Başlangıçtan bu güne kadar ki Edebiyatımız devirlere ,  bölümlere , alt kategorilere ayrıldı.    İslamiyet öncesi,  anonim, aşık,  tasavvufi, divan ve çağdaş  edebiyatın şairlerini yazarlarını, eserlerini şiirlerini  her kategorisi  bir antoloji olabilecek şekilde tasarlandı.  Eski edebiyatın   Uygur eserlerinden başlayarak  , divan, mesnevi, tarih, seyahat,  halk hikayesi, destan, gazavat, fetih, siyer, tezkire, kitpları ile  surname, şehrengiz, sefaretname, minyatür, meslek vb  eserleriin  tek tek özetleri ni yazmaya devam ediyor, bu yazma veya sonradan matbu olabilmeiş  eserlerin hakkındaki en gerekli bilgilerin hepsini vermeye devam ediyoruz.  Dilbilim, Gramer, edebiyat türleri, sanat akımları , edebiyat, sanat ve gramer sözlüklerini de ihmal etmeksizin ve sürekli geliştirerek devam etmek istiyoruz.
Çağdaş şair, yazar akademisyen vb  eserleri ve biyografileri açısından  en  kapsamlı olan portalimizi daha da geliştirmek  azmindeyiz.  
 
Eskive  çağdaş edebiyatın   tüm terimlerini ,mazmunlarını,   motiflerini  edebiyatımıza dair tüm eski ve yeni kavramları  bir araya getiren Edebiyat Terimleri Mazmunları Motifleri  kategorimiz ile  şimdiye kadar hiç kimsenin yapamadığı bir  açığı kapatıyoruz.   
 
Her  maddeyi   benzerlerin  en kapsamlısı,  en özlüsü,  en günceli  olsun ,  akademik kritelere   uysun diye hazırlıyor , bir cümle  alıntı yapsak kaynak  gösteriyoruz.   
Edebiyatın konuları  şairleri , yazarları; din, tasavvuf, mezhep ve ideoloji ile  iç içe olmuş,  Türk edebiyatı  sadece Türk asıllı  edipler dışında,  Arab, Fars, Arnavut,  Boşnak, Ermeni, Rum,  Kürt vb kökenli ediplerin de katkısı yla  beslenmiştir. Ediplerimiz mezhep, din ve ideolojiler açısından  çok farklı  kanatlardadır . Fakat biz bu portali ,  din, ,mezhep, ırk,  ideoloji ayrımı  yapmadan ;  gerçekçi, rasyonel ,   ve objektif  bir biçimde ;   yandaşlık , karşıtlık, küçük düşürme veya büyütme amaçları  olmadan  hazırlamak derdindeyiz.
Edebiyat araştırmacılarına, tez çalışmalarına,  öğretmenlere , edebiyat bölümü  öğrencilerine,  KPS Edebiyat sınavlarına hazırlanan  adaylara, lise öğrencilerine ve edebiyat meraklılarına hitap eden sitemiz.  Şair, yazar ve sanatçılara da hitap etmekte,  ürünlerini tanıtma ve  paylaşım zemini de sağlamaktadır.
 
 
 
VİZYONUMUZ
 
 
Edebiyat ve Sanat Akademisi ,  içerikleri  açısından    başka benzeri olmayan  Edebiyat, Kültür ve Sanat portali olmuştur.
 
Ulaştığımız   nicel  ve nitelikli  seviye  basın,  yayın,  fakülteler , bakanlıklar  vs nezdinde görmezlikten gelinse de  bunu hiç  umursamıyor, yolumuzdan gidiyoruz.
Edebiyat ve Sanatla ilgili kaynakçalarımız,  özgünlük ve niteliği sayesinde yüzde seksen oran ile google de ilk sıralara az sürede gelmektedir.  Paylaşılan kaynakçalar değeri eksilmeyecek , eskidikçe kıymetini çoğalatacak yazılardır.  
 
Alexa ‘ya  göre   günlük  ortalama on bin okurumuz olmakta,   yüzde 85’inide  yüksek lisans ve  üstü  kişiler oluşturmaktadır.   Şu halde edebiyat ve sanat okurlarının  yüzde doksanı sitemizden habersizdir.  Sitemize gelenler  ise özel bilgiler arayan ve başka yerde bulamayan  araştırmacılar olmalıdır.
 
Bu yeni sitemiz ile  duruşumuzu devam ettirirken , şairlerin ,yazarların , sanatçıların  gözde bir paylaşım mekanı olmayı  da istiyoruz. Hiçbir tanıtım, reklam yapmadığımız halde bu konuma ulaşan  sitemizi kamuoyuna  tanıtmak;  haberi olmayan  edebiyat ve sanat  severler ile şair, yazar ve sanatçılara da sesimizi  duyurmak azmindeyiz.
 
Kaynak bilgi sitesi olarak çıkabileceğimiz yere kadar çıktığımız halde   şair, yazar ve sanatçı paylaşımında  çok çok geride kalmıştık.  Yeni sitemiz ile bu yolda da ilerlemek  en temel irademizdir.  Sitemizi şairlerin , yazarlarıın , resam, hata, tezhip, heykel vb sanatçılarının ürünlerini paylaştığı, albümlerini astığı,  kendilerini , serlerini ve yazılarını tanıttığı, diğer şair yazar, ve sanatçılarla dostluklar kurduğu ve tartıştığı bir platform haline getireceğiz.