Kâ’ilüz cevr ü cefâya yâr yârümdür dise


Esa
13.7.2017
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
1 Kâ’ilüz cevr ü cefâya yâr yârümdür dise
Dâ’imâ ‘uşşâka nâz ü şîvekârumdur dişe
 
 2 Sâyeveş bilmem ne düşmüş dil o şûhun pâyına
 Kâşki bir zerre hâk-i reh-güzârumdur dise
 
3 Şûr iderdi ‘âşıka âzâdelük zevkın harâm
 Beste-i zencir-i zülf-i tâbdârumdur dişe
 
4 Âteş-i gamda karâr itmek bana âsân idi
 Lutf ile müştâk-ı bî-sabr u karârumdur dise
 
 5 Gam degüldi teşne-lebünden dil-i pür-tâbdan 5a
 Rûzedâr-ı câm-ı la‘l-i âbdârumdur dişe
 
6 Şâd-merg olmaz mısın Âgâh fart-ı şevkden
Nâz idüp şâyeste-i bûs u kenârumdur dişe
 
Dr. ŞERİFE AKPINAR’ ÂGÂH (Semerkândî-i Âmidî) DÎVÂN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ESERLERİ 502  2012,
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış