Var mı ol şûha bu gün şehrde benzer diyecek


Esa
12.7.2017
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün
 
 1 Var mı ol şûha bu gün şehrde benzer diyecek
 Hüsnüni vasf idecek tâze gazeller diyecek
                                                           
2 Hüsn-i ahlâkı hoş âyende vü etvârı zarîf
 Cümle a‘zâsı letâfetde berâber diyecek
 
3 Oldı bir mertebe leb-teşnelerün kesreti kim
Leb-i la‘lîni hemân çeşme-i kevser diyecek
 
4 Mihnet-âbâd-ı cihân cây-ı ferahdur dime kim
Şebine şâm-ı ‘adem rûzına mahşer diyecek
 
5 Görmedüm ben ki o şûhun siteminden gayrı
Ehl-i dilden kim ola lutfına mazhar diyecek
 
6 Düşse mir’ât-ı dile ‘aks-i ruhı dildârun
Görinür şöyle ki bir rûh-ı musavver diyecek
 
7 Yâr-ı Âgâh-ı dil-efgârı su’âl eyler ise
Söylen ahvâl-i perîşânı mükedder diyecek
 
 
 
Dr. ŞERİFE AKPINAR’ ÂGÂH (Semerkândî-i Âmidî) DÎVÂN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ESERLERİ 502  2012,

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış