YŪSUF VE ZELÌḪĀ (Mesnevisinin14 Beyitlik girişi)


Esa
2.4.2019

YŪSUF VE ZELÌḪĀ (Mesnevisinin14 Beyitlik girişi)

dastān-i Yūsuf ‘alayhi ’s-salām
va hāẕā aḥsanu ’l-ḳaṣaṣi ’l-mubārak

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilāt

Taŋrı adın aŋuban girem söze
Tā ki ėne Taŋrı’dan raḥmet bize

Evvel ebde bi ’smi ’llāh Taŋrı adı
Zìre kim anuŋladur sözler ṭadı

Daḫı bir adı anuŋ Raḥmān durur
Baġşılar ḳullarına Ġufrān-durur

Ol Raḥìm’dür raḥmet ėder ḳulına
Şol ḳula kim buyruġında bulına

Görü ṭurur her ne ḳılsavuz günāh
Ger ḳılavuz ol günāha bir kez āh

Ḳamusın baġışlaya Raḥmān durur
Ṭamusın göstermeye Raḥìm durur

Ol Kerìm’dür suçuŋuz saġışlaya
Bildüre size ḳamu baġışlaya

Vėre cȫmerddür size yüce sarāy
Ḥūrì vėre ol Raḥìm degmesi ay

Şükr ḳıluŋ Taŋrı’ya leyl ü nehār
Suç ḳıluruz suçumuzı baġşılar

Ḫoş ṣalavāt vėrelüm Muḥammed’e
Ol yazuḳlular gönüci Aḥmed’e

Vėrür-isevüz ṣalavāt biz arı
Töküle bizden günāh ne kim varı

Hem yine bizden selām yārānlara
Daḫı ol dìn çırāġı imāmlara

İmdi bundan ṣoŋra aŋla söz yatın
Nėcedür eydem Yūsuf ḥikāyetin

Naẓm düzdüm bu sözi dün ü güni
Gör ki ne şìrìn ḥikāyetdür bunı

Şeyyâd Hamza

Eser Adı: Yûsuf ve Zelîhâ
Müellifi: Şeyyâd Hamza
Hazırlayan: İbrahim Taş
Yayın Yılı: 2017
ISBN: 978-975-17-399-5
Ana Yayın Numarası: 3565
Kültür Eserleri Dizisi- 564

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış