SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ

Ekleyen : ESA , 29 Mayıs 2017 Pazartesi aaa Beğen
 
 
 
Şeyh Ak Şemse'd-dın fermâyed rahmetu'llâhi aleyhi
 
Bir Caceb deryaya gark oldum anun pâyânı yok
Mübtelâ kim olmışam bu derdimün dermanı yok
 
Derdimün dermanı dertdür ben anun müştâkıyam
Derdi kim buldıyısa ol dimesün dermanı yok
 
Işkı meydânında şâhun ben ki ser-bâz olmışam
Niderem ol cân u başı kim anun cananı yok
 
Bin temenna idici der-küy-i macşük az ola
Bencileyin içlerinde hor olup viranı yok
 
Işk şarâbın nüş idüp oldum harâbâti bu gün
Âşık olan kişinün 'âlemde ad u şanı yok
 
Ma'şükun 'ışkıyıla ser-mest ü hayrân olmışam
Niderem ol gönü kim ma'şük'aya mihmânı yokc
 
Zerk u sâlüsi bu cışk yolında sığmaz zâhidâ
'Âşıkun makşüdı ma'şük küfri yok îmânı yok
 
Kim ki ma'şük yüzüni görmedi bunda şeksüzin
Ger söz oldur görmeyiser gözinün inşânı yok
 
Şems nigârun vuslatı yolında curyân olıban
Vâsıl oldı ölmeye her kişinün 'irfânı yoK             Akşemseddin
 
 
 
 
İlahi Örnekleri
 
Dertliyim dermana geldim,
Devasın isteyu Lokman’a geldim.
 
Bulunmaz derdimin asla devası,
Kalıp âciz Sana ihsana geldim.
 
Bu derdin çaresi yanmak yakılmak,
Anınçün ben dahi sûzana geldim.
 
Gönül mahzundürür hecr ile her dem,
Visal-i yâr için handana geldim.
 
Mey-i aşk ile mestim ben demâdem,
Bu hal İle acep mestane geldim.
 
Perişan eyledim aklı bu yolda,
Olup Mecnun gibi divane geldim.
 
Huzur-u yâr ile iken ezelde,
Anâ iklimine seyrana geldim.
 
Gelip bu dâr-ı fanide tahayyür,
Tefekkürle gezip hayrana geldim.
 
Düşüp pervane veş şem’-i celâle,
Sûzî’yim ben dahi çün yana geldim.        SUZİ
 
 
 
İLAHİ
 
Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lutfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.
 
Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lutfun da hoş.
 
Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkiside cana safa:
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.
 
 
Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.
 
Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lutfu bol, kahrı güzel!
Kahrında hoş, lutfun da hoş.
 
Ağlatırsın zari zari,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.
 
Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
Aşık Yunus sana kuldur,
Kahrında hoş, lutfun da hoş.       Eşrefoğlu Rumi 
 
BENCİLEYİN
 
Bencileyin yüzü kara
Gelmemiştir hiç bir dahi
Ben ettiğim yazukları
İtmemiştir hiç bir dahi
 
Daim işim nefs arzusu
Silinmedi gönlüm pası
Bencileyin Hakk'a asi
Olmamıştır hiç bir dahi
 
Geydim dervişler donunu
İlla varmadım yolunu
Yolu ben azduğumlayın
Azmamıştır hiç bir dahi
 
Ömrüm erişti ahire
Dürüşmedim hiç bir hayra
Bencileyin gönlü kara
Gelmemiştir hiç bir dahi
 
Her amelim dolu riya
Layık işim yok Tanrı'ya
Bu ben düştüğüm korkuya
Düşmemiştir hiç bir dahi
 
Adem donun donanmışam
hayvanleyin dirilimişem
Öyle kim nefse uymuşam
Uymamıştır hiç bir dahi
 
Bezirganlığa gelmişem
Geçmez metai almışam
Öyle kim ben aldanmışam
Aldanmadı hiç bir dahi
 
Eşrefoğlu Rumi nide
İşbu derdi ile gide
Öyle kim ah u zar ide
İtmemiştir hiç bir dahi    Eşrefoğlu Rumi 
 
 
 
Gel gel beru dertli isen
 
 
Gel gel beru dertli isen
Dermanı iste bul bugün
Gel imdi ey avare kul
Sultan'ı iste bul bugün
 
Da'vayı batıl eyleme
Beyhude sözler söyleme
Gerçek isen can terkin ur
Cananı iste bul bugün
 
Terkeyle bu kıyl u kali
Hiç kimseye bakma ali
Zaif ol karınca gibi
Ol canı iste bul bugün
 
Yık sureti yıklımadan
Boz nakşını bozulmadan
Su gibi alçağa yürü
Ummanı iste bul bugün
 
Toprak ol düş ayaklara
Toz ol kalkasın göklere
Zerre gibi avare ol
Tabanı iste bul bugün
 
Baştan bu gavgayı gider
Dost'a giden halver gider
Gel gir gönül hücresine
Pinhanı iste bul bugün
 
Alet esbab elde iken
Yoldan ayır benlik seddin
Gir bu insan kalıbına
İnsanı iste bul bugün
 
Sendedir ol genc-i nihan
Sendedir ol tutma güman
Senden sana veren alan
Mihmanı iste bul bugün
 
Uslu isen yabanı ko
Sen sana gel sendedir o
Senden ana yoldur ulu
Sen seni iste bul bugün
 
Ayruğu ko sana dolaş
Senden kesil sana ulaş
Senden içerisünde ol
Nihanı iste bul bugün
 
Bundan dahi diyem haber
Alem sana ayinedir
Taklidi ko gel bu tahkik
İmanı iste bul bugün
 
Aşık isen sen ol yüze
Göyme yarınki va'deye
Cehd eyle gel bunda iken
Sen anı iste bul bugün
 
Kim bunda görmese anı
Anda dahi görmeyiser
İşbı sözüme sen delil
Kur'an'ı iste bul bugün
 
Arif anı bunda görür
Yarınki va'deyi nider
Gel arif ol gör sen dahi
Var cani iste bul bugün
 
Eşrefoğlu Rumi gibi
Sen den seni elden bırak
İki cihanı isteme
Sübhan'ı iste bul bugün       Eşrefoğlu Rumi 
 
 
Seni seven aşıkların
 
Seni seven aşıkların
Göz yaşı dinmez imiş
Hem seni maksud edenler
Dünya ahret anmaz imiş
 
Ölmez imiş aşık canı
Hiç dağılmazmış teni
Aşk kimi kim kıldı fani
Ana zeval ermez imiş
 
Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranlaru dönmez imiş
 
Aşkına düşen canların
Yoluna baş verenlerin
Aşk bülbülü olanların
Kimse dilin bilmez imiş
 
Kim ki gerçek sever seni
Yoluna kor teni canı
İster seni dün ü günü
Huri'ye aldanmaz imiş
 
Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen Sultan'a ulaşanlar
Ebedi ayrılmaz imiş
 
Yok yoluna gelenlerin
Hakk'ı gerçek sevenlerin
Nişanı budur anların
Mala cana kalmaz imiş
 
Sen Leyli'yi görenlerin
Mecnun olup kalanların
Kendüzünden varanların
Kimse halın bilmez imiş
 
Eşrefoğlu Rumi senin
Yansın aşk oduna canın
Aşk oduna yanmayanın
Kalbi safi olmaz imiş         Eşrefoğlu Rumi 
 
                   İlahi Nedir ve Özellikleri
 


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...