Âlem-i vahdetde ey sâkî bizi mest-i Elest


Esa
20.3.2016
 
 
Fâ’ ilâtün Fâ’ ilâtün Fâ’ ilâtün Fâ’ ilün
 
Âlem-i vahdetde ey sâkî bizi mest-i Elest
İtdi ikrâr-ı safâ mey-hânesinde şöyle mest
 
Nice Câm-ı Cem nice mir’ât-ı İskender dilâ
Dest-i mihnetden cefâ taşıyla bulmışdur şikest
 
Sûret-i esnâmdan döndi saña itdi sücûd
âhib-i deyri cemâlüñ eyledi Yezdân-perest
 
Rüstem-i Zâlüñ tutışdum pençesin burdum idi
Kodı el arkası didi dest ber-bâlâ-yı dest
 
Bâkıyâ ser-nahl-bend-i gül-şen-i ebyâtsın
Eyledi nazm-ı bülendüñ hâsılı Selmânı pest
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış