Aceb bu kâmeti zîbâ nihâl-i bâg-ı cennet mi


Esa
2.8.2017
Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün
 Hezec: . - - - / . - - - /. - - - / . - - -
 
1 ‘Aceb bu kâmeti zîbâ nihâl-i bâg-ı cennet mi
 Hırâm-ı nâz ile reftâr iden ol serv-i kâmet mi
2 Görinmezsin amân ey nâzenînüm hayli demlerdür
 Beni bu derd ü mihnetle helâk itmek mürüvvet mi
3 Güzergâhunda beklerdüm seni görmek içün cânâ
 Yolunda hâk-sâr olmak o da bir resm-i ‘âdet mi
4 Olur hûn-âb-ı eşkümle elümde sâgarum pür-hûn
 Dü çeşmümden akan kanum şarâb-ı eşk-i hasret mi
5 Nedür bu âh vâh u nâle vü feryâd-ı bî-câlar
 Yine derd-i derûndan Yâverâ halka şikâyet mi
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış