Açıl ey gül dehân-ı gonçeye nutk-ı zebân göster


6.10.2017
 
[73]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Açıl ey gül dehân-ı gonçeye nutk-ı zebân göster
 Hamûş it bülbüli lutf-ı edâ hüsn-i beyân göster
2 Ser-i kûy-ı cihân-âsâña nâz ile çıkup gâhî
 Hırâmân ol cihâna fitne-i âhir zamân göster
3 Sehâb-ı turrañı ref` it cebîn-i tâb-nâküñden
 Bilinsin gurre-i garrâ hilâl-i ebruvân göster
4 Vefâ-yı va`de-i lutf itmez iseñ de dil-i zâra
 Ferâmûş itme bârî iltifât-ı imtinân göster
5 Girîbân-ı cihânı nekhet-i nagz ile leb-rîz it
 Yine tarf-ı külehden kâkül-i `anber-feşân göster
6 Ufukda mâh-ı bedr-i hâleye mâhiyyetin bildür
Kenâr-ı mâha gel zerrîn kemerle mû-miyân göster
7 `Adû inkâr iderse tab`-ı sihr-endîşeñi Nâmî
 Sevâd-ı hâme-i mu`ciz-beyân-ı dil-sitân göster
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış