Açılur gül gibi bir gonçe-dehânum vardur


6.10.2017
 
[77]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
96
1 Açılur gül gibi bir gonçe-dehânum vardur
 Bülbül-âsâ gam-ı `ışkıyla figânum vardur
2 Nâvek-i gamzeleri sîne deler câna geçer
Kurılur nâz ile bir kaşı kemânum vardur
3 Gonçe-i nergis-i şehlâ gibi bir gül bedene
 Dâyimâ best ü küşâd-ı nigerânum vardur
4 Âha leb-teşne isem n`ola dem-â-dem dilde
 Lâle-veş şu`le virür dâğ-ı nihânum vardur
5 Mürde hîz-i dil olur şîve-i reftârından
Bir kıyâmet koparur serv-i revânum vardur
6 Kaddümi bükdi benüm hasret ile bir kaşı ya
 Gamzesi tîrine biñ sîne nişânum vardur
7 Gözi câdûları Nâmî n`ola teshîr itsem
Eser-i hâme gibi sihr-i beyânum vardur
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış