Andan berü ki düşmişem ol yardan ırah


Esa
18.6.2017
Andan berü ki düşmişem ol yardan ırah (114/1)
Yandum firâk odına dil-dârdan ırah
Dirler ki sabr eyle firâkına sen anuñ (114/2)
Bülbül nice karâr ide gül-cârdan ırah
Bahtumı gör ki yârdan ider beni cüœâ (114/3)
Cehd itdügümce kim olam agyârdan ırah
Hâlüñ nedür didüñ ne sorarsın sen anı kim (114/4)
Bîmâr ola vü düşe tîmârdan ırah
Saldı belâya göñlümi gamzeñ aceb bu kim (114/5)
Olamaz ol henüz bu dil-dârdan ırah
Sensüz ne dünyi baña ki hoœ cennet-i Naîm (114/6)
Dûzahdur aña kim ola dîœârdan ırah
Her-dem hezâr-bâr ölüp girü dirilür (114/7)
Bî-çâre Ahmedî düşeli yârdan ırah
Zî zülf-i müşg-bûy u zihî sîm-gûn-zemah (115/1)
Kim sünbül-ile ah güle urur bular zenah
Aksi yüzüñü itdi yiri gül-şen-i Bihişt (115/2)
Rûşen budur ki nur-ı İlâhidür ol yañah
Geh dudaguña kand didiler gehî nebât (115/3)
Şîrin budur ki kevsere tan urur ol duzah
Işkun-ıla zevâle nice düşdigüni gör (115/4)
Şavkuñ-ıla muhâka nice irdi aya bah
Gicem bigi günümi benüm kara eyledi (115/5)
Yaykara baña ol kaş-ıla ol gözü karah
Kana boyandı lâle vü urdı içine dâg (115/6)
Senden benüm bigi ol dahı düşdi meger ırah
Dürler döker dişün sıfatında uş Ahmedî (115/7)
İy lal-i leb bu gühere dutmak gerek külah
 
 
 https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış