Andelîb-i dil düşelden sen yüzi gülzârsız


Esa
25.7.2017
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilât]
− · − − / − · − − / − · − − / − · −
 
1 ‘Andelîb-i dil düşelden sen yüzi gülzârsız
 Hâr-ı gamda bir dem olmaz iy yüzi gül zârsız
Çöbçe gelmez gözüme gülzâr-ı ‘âlem ser-be-ser
 Seyre çıksam serverâ sen serv-i hoş-reftârsız
İy tabîb-i cân kapuñdan sürme ben dil-hasteyi
 Çünkim olmaz dâyimâ dârü’ş-şifâ bîmârsız
 Dostum olsa saña düşmen karîb olmaz ba’îd
 Bu cihânda kadr bulur çünki her mikdârsız
5 ‘Ârif-iseñ Nazmiyâ yâr isteme agyârsız
 Çün bilürsin bâg-ı dehr-i gül olmaz hârsız
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış