Andelîb-i dil ki dâyim şevk ile feryâd ider


6.10.2017
 
[72]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 `Andelîb-i dil ki dâyim şevk ile feryâd ider
 Gül-nihâl-i gülşen-i üns-i visâli yâd ider
2 Virmemiş hükm-i makâm-ı `ışkı Kays-ı bî-nevâ
 Yohsa deşti bir şikeste âh gird-i bâd ider
3 Zûr-ı bâzû-yı mahabbetdür felekde kâr iden
 Sanmañuz kim Bî-sütûna tîşe yâ Ferhâd ider
4 Bezm-i `ışka şâhid-i gûş u zebân bîgânedür
 Nagme-i harf-âşinâyı müdde`î isnâd ider
5 Zâhidâ güm-kerde-rehsin bârî gezme serserî
 Gel harâbâta seni pîr-i mugân irşâd ider
6 Vuslat olsa bîm-i fürkat hecre düşse derd-i gam
 `Âşıkı devr-i felek bilmem ne dem dil-şâd ider
7 Telh-kâm olur mezâk-ı bü`l-hevesde câm-ı `ışk
 Zevk iderse Nâmî-âsâ mest-i mâder-zâd ider
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış