Bahâr oldı açıldı tâze güller nev-nihâlinden


6.10.2017
 
 
[316]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Bahâr oldı açıldı tâze güller nev-nihâlinden
 Haberdâr oldılar hep bülbülüñ feryâd-ı hâlinden
2 Hıred âşüfte dil hayret-füzûn u sâmi`a meftûn
 Tuyûr-ı gülsitânuñ nagme-i gunc u delâlinden
3 Çemen üzre görenler nev-be-nev ezhârı pejmürde
 Didi evvel iren şâhid budur bâğuñ me`âlinden
4 Bahârıyla hazânın seyr idüp erbâb-ı dil dâyim
 Alurlar hisse âsâr-ı kemâlinden zevâlinden
5 Perîşân-geşte evrâk-ı gülistânı görüp Nâmî
 Haber aldum cihânuñ bî-sebât-ı reng-i alinden
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış