Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cûybâr olsa


Esa
16.6.2017
 
Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cûybâr olsa
Hoş imdi bir de farzâ bir cüvân-ı şîvekâr olsa
2. Yeter geçdi bu gûne mâlihülyâlarla evkâtım
Aman bir gün mukaddem âh fasl-ı nev-bahâr olsa
3. Tahassür hadden aşdı lâlenin seyriyle mest olsak
Cemin defn etdiği şeş-hâne sâgar âşikâr olsa
4. Bize geldikde inkâr eyleme ıkrârını zâlim
Demişsin yok demezdim bâde-i şîrin-güvâr olsa
5. Aceb pistânına benzer mi dikkat üzre bir baksam
Sen açsan sîneni bâğ içre bir kaç da enâr olsa
6. O şûhun hasretinden çâr-çeşm-i intizâr olduk
Bize nevbet erişse bârî ebrûsu çihâr olsa
7. Senin vasfında cânâ bir neşât-âver gazel gördüm
Olursa tâze eş‘âr öyle pâk ü âbdâr olsa
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış