BEYİTLER


Esa
13.4.2016
 
BEYİTLER
 
Zülf ü hattıñ halka mâr u mûr şeklin gösterir
Şem’-i hüsnüñ evki nâr u nûr şeklin gösterir (G46/1)
……
 
Mufassal şerh-i hüsnüñ mebhas-ı zülfüñ mutavveldir
Cemâliñden ne bahs etse zebân-ı hâme mücmeldir (G80/1)
…..
 
Görmemişler güzelim sende bu vech-i hüsnü
Müdde’îler n’ola ayb eylese aaşkıñla beni (G285/1)
……….
Aceb benim de sühan-verligim midir cürmüm
Ki hüsn-i nazmım içün olmadım müyesser-i cûd (K5/62)
……….
 
Tâ ola zînet-i kilk-i üdebâ nazm ile nesr
Tâ ola mâye-i tab’-ı şu’ârâ medh ile zemm (K14/78)
……
Tabî’at tab’ına meyl eylemez âsârımıñ yoksa
Cihânda nazm u inâ gibi bir rengîn eser yokdur (G77/9)
……
 
Hûylu bir Yûsuf esîriyim anınçün çemimin
Biri Nil ırmagıdır Nevres biri rûd-ı Eres (G116/7)
 
…….
 
Dr. Bayram Ali Kaya,  ( doktora tezi )  (2010). Osman Nevres ve Dîvânı (nceleme-Metin), Ankara: Akçağ Yayınları. 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış