Bezm sensiz görünür lânegeh-i bûm gibi


Esa
16.6.2017
Bezm sensiz görünür lânegeh-i bûm gibi
Bat-ı mey gam getirir tâ'ir-i meş'ûm gibi
2. Kesb-i yeddir denilir başa gelen insânın
Safha-i kefde hat-ı cebhesi mersûm gibi
3. Sensiz ey Yûsuf-ı gül-pîrehenim câme-i feth
Zahm urur cismime pîrâhen-i mesmûm gibi
330
4. Görse ol barıka-i hüsnü bütân-ı Keşmîr
Tâb-ı hayretle erirlerdi büt-i mûm gibi
5. Bî-nemekdir leb-i hecrinde bize ey sâkî
Gerdiş-i sâgar-ı mey lerziş-i mahmûm gibi
6. Yine bu nazm-ı bülend ile Nedîm ümmîdin
Lahza-i âtıfet-i bâkı‘a-i Rûm gibi
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış