Bezme gel biñ nâz ile ey sâkî-i `âlî-cenâb


Esa
5.10.2017
 
 
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Bezme gel biñ nâz ile ey sâkî-i `âlî-cenâb
 Eylesün rindânı teşrîf-i kudûmuñ kâm-yâb
2 Gamzeñi ser-mest-i câm-ı `işve eyle kim yine
 Her nigâhuñ eyleye biñ `âlemi mest-i harâb
3 Nükte-senc olsun zebânuñ şîve-i ta`bîr ile
 Gûş-ı câna irsün âgûş-ı tebessümden hitâb
4 Fitne-hîz-i nâz olsun cünbiş-i ebrûlaruñ
Dillere irsün lebüñden gâh lutf u geh `itâb
5 Eylemez Nâmî şarâb-ı Kevser olsa iltifât
Gamzeler câm-ı nigâhuñla idelden neşve-yâb
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış