Bir lebi var ol gülün kim gül-be-şekkerden latîf


Esa
1.8.2017
 
Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün
 Remel: - . - -/ - . - -/ - . - -/ - . –
 
1 Bir lebi var ol gülün kim gül-be-şekkerden latîf
 Öyle bir ruhsârı da var kim gül-i terden latîf
 
2 Rûh-perver ol dehende lü’lü’-i dendân-ı yâr
 Bir müdevver hokka-i la’l içre gevherden latîf
 
3 Bilmem ancak hâl-i ten-zû-fâmınun eczâsını
 Müşg-i terden bûyı eltâf kendi ‘anberden latîf
 
4 Safvetinden sâkiyâ bahs itmem ammâ bâdenün
 Sâ’idün destindeki billûr sâgardan latîf
 
5 La’l-i cân-bahşâdan özge Yâverâ yokdur hele
 Hem müferrih hem dahı ma’cûn-ı cevherden latîf
 
3 Yaralı gönlüm, elmas parçası bir güzeli görse, güzelliğin alevi ile gece
parlayan yakut gibi olur.
4 (Ey sevgili!) Senin muhabbetinin yarasının başım üstünde yeri vardır. Yara,
alçak rakibin başından uzak olsun.
5 Yâver, o güzel gül bahçesinin gülünü görünce, güller de kıskançlıktan kızardı
ve hepsi kırmızı kırmızı (yara) oldu. 96 26a.
1 O gül (yüzlü sevgilinin) bir dudağı var ki gülbeşekerden daha tatlıdır. Öyle bir
yanağı da var ki taze gülden daha hoştur.
2 O ağızda, bir yuvarlak elmas kap içindeki inciden daha güzel olan sevgilinin
inci gibi dişleri cana can katmaktadır.
3 Yüzdeki renkli benlerin parçalarını bilmem; ancak kokusu, ter kokusundan
daha hoş, kendisi amberden daha güzeldir.
4 Ey içki sunan güzel! Şarabın halisliğinden bahsetmem; ama kolun, elindeki
billur kadehten daha latiftir.
 
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış