Bir âşıkız ki rûy-ı dil-i ârâya hasretiz


Esa
4.7.2016
 
Bir âşıkız ki rûy-ı dil-i ârâya hasretiz
Bir jâleyiz ki gonce-i ranâya hasretiz
 
Tur-ı niyâza vardığımız olmadı müfîd
Hem çün Kelîm-i berk-i tecellâya hasretiz
 
Mihr-i cihân çeşmimize zerre-sân degil
Pervâneyiz ki şem’-i şeb-ârâya hasretiz
 
Çâk etmişiz ne fâide cism-i nizârımız
Bir şâneyiz ki zülf-i semen-sâye hasretiz
 
Vardır dehân-ı dilbere şâyân bir sözüm
Nâm-ı vefâyız âh-ı müsemmâya hasretiz
 
Âb-ı hayât sohbet-i ahbâbdan cüdâ
Mahîleriz ki lücce-i deryâya hasretiz
 
Eyler mi iltifat aceb ol hümâ-yı nâz
Bir üstühânız âlem-i bâlâya hasretiz
 
Gâlib düşer mi ol mehe kim eylemez nigâh
Biz pertev-i cemâline çün sâye hasretiz
 
Cümle cenâb-ı pertev içindir bu nükteler
Ol zâta ol suhan-ver-i yektâya hasretiz
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10654,metinpdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış