Bu sūr-ı meserret ki šarab-sāz-ı ŝafādur


Esa
1.7.2016
 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün
 
Bu sūr-ı meserret ki šarab-sāz-ı ŝafādur
Bir źāt-ı kerem-kāra ser-āheng-i du„ādur
 
Ol dāver-i pür-kevkebe kim aĥter-i baĥtı
Pertev-fiken-i saģn-ı zemín evc-i semādur
 
Ol mihr-i cihān-díde ki mānend-i Sikender
Levģ-i dili āyíne-i esrār-nümādur
 
Pür-velveledür tā o ķadar ŝīt-ı bülendi
Kim vaŝfını gūş eylese dér Yūsuf Aġa‟dur
 
Gösterdi nevādan naġam-ı ni„mete āġāz
Naķķāre vü šabl ile ŝalā-yı fuķarādur
 
Devletle ĥıtān eyledi mes„ūd ola yā Rab
Ŝādıķ Beg‟i kim gevher-i deryā-yı źekādur
 
Ol gülşene bu gūne gerek naĥl-i berū-mend
Ārāyiş-i gül feyż-i dem-i bād-ı ŝabādur
 
Ol tāze nihāli éde bāġıyla mu„ammer
Elšāf-ı İlāhí ki peźírā-yı recādur
 
Tāríĥe niśār étdi güher ĥāme-i Ġālib
Engüşt-i neşāša bu güzel reng-i ģınādur
 
Erdoğan TAŞTAN, ŞEYH GALİB VE YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ,Turkish StudiesInternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall, 2012
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış