Câm-ı Cemdür bize mir`ât-ı mücellâ-yı safâ


Esa
5.10.2017
 
 
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Câm-ı Cemdür bize mir`ât-ı mücellâ-yı safâ
 Görinür peykerümüz anda musaffâ-yı safâ
2 İdicek levh-i dili nakş-ı sivâdan sâde
 Bilür âdem nicedür şâhid-i ma`nâ-yı safâ
3 Seyr-i ruhsâr-ı safâ-bahşını yâd itdükçe
`Aks ider hâtıra hurşîd-i tecellâ-yı safâ
4 N`idelüm semt-i gülistân-ı cihânı var iken
 Dest-i sâkîde şüküfte gül-i ra`nâ-yı safâ
5 Dilümüz şevk-i mahabbetle pür oldıysa n`ola
 Belî leb-rîz gerek sâgar-ı sahbâ-yı safâ
6 Bu güzergâh-ı meşakkatde pey-â-pey gam iken
Katı bîhûde gelür baña temennâ-yı safâ
7 Var ise `âlem-i dilde bulınur Nâmî yine
Şevk-i hâlât-ı tarab zevk u temâşâ-yı safâ
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış