Câm-ı nâzı yine çekmiş gamze-i câdûlaruñ


6.10.2017
 
[241]
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Câm-ı nâzı yine çekmiş gamze-i câdûlaruñ
 Bezm-gâh-ı fitne olmış kûşe-i ebrûlaruñ
2 Ceyb ü dâmân-ı nesîmi eylemiş `anberle pür
Şemme-i yek-târ-ı sünbül-deste-i gîsûlaruñ
3 Gonçe-i la`lüñ açılmış yine feyz-i bâdeden
 `Âleme gül-pâş olmış hande-i dil-cûlaruñ
4 Mest-i şevk-i ârzû-yı vuslat itmiş dilleri
Yine her-tarf-ı nigâh u cünbiş-i ebrûlaruñ
5 Bâg-ı hüsnüñde gül-i hurşîde olmış hande-zen
Gül-nihâl-i şîve-perdâzuñdaki gül-rûlaruñ
6 İtmiş âşüfte dimâğ-ı kudsiyânı ser-be-ser
Nekhet-i ra`nâ-şemîm-i zülf-i `anber-bûlaruñ
7 Nâmî-âsâ niçe biñ şîrâne-dil itmiş şikâr
Bir nigâh-ı nâz ile ol gamze-i âhûlaruñ
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış