Cân ümîd-i vasl-ı cânân itmemek mümkin degül


6.10.2017
 
[269]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Cân ümîd-i vasl-ı cânân itmemek mümkin degül
 Ol temennâ çeşmi giryân itmemek mümkin degül
2 Lem`a-i hurşîd-i `âlem-tâb-ı ruhsârın görüp
 Dâg-ı `ışkı dilde sûzân itmemek mümkin degül
3 Sâye-i dâmânına irmek hevâsına düşüp
Cism-i zârı hâke yek-sân itmemek mümkin degül
4 Hâlet-i ref`-i nikâb-ı rûyını fikr idicek
Şevk ile çâk-i girîbân itmemek mümkin degül
5 Hep gelen meydân-ı `ışka gûy ider lâbüd serin
Nitekim zülfini çevgân itmemek mümkin degül
6 Çeşmi tîg-i gamzesin `uryân iderken dem-be-dem
 Her nigehde niçe biñ kan itmemek mümkin degül
181
7 Şîve-i hüsn-i dil-ârâsını Nâmî seyr idüp
Terk-i meyl-i nakş-ı imkân itmemek mümkin degül
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış