Cafiye'nin Türküsü


Esa
30.9.2016
 • Cafiye'nin Türküsü

 • Köşektaş'tan çıktım bir akşam vakti
  Topladı fistanı beline soktu
  Kayanın dibine varıp durunca
  Depreşme dedikçe Cafiye'm korktu

  Bulgurun başında ben ettim işmar
  Sarılar'a varınca oldum bin pişman
  Sana diyom sana gelin Cafiye'm
  Vuruldu dayın da çoğaldı düşman

  Köşektaş'dan çıktım tüfek dalımda
  Bekir dayın aman vermez ardımda
  Tüfekler atıldı Cafiye'm korkar
  Kurban olam hiç bırakma kolumda

  Mezarın yanında müdafaa ettik
  Köye giremedik Barak'a gittik
  İlahi Cafiye'm ne ettim sana
  Yoruldum dedikçe elinden tuttuk

  Bizde çıktık Boztepenin başına
  Kara saçı çatma etmiş döşüne
  Cafiye'm dayanmaz kuru ayaza
  Ver elini ellerime üşüme

  Zalim Altıpınar misafir almaz
  Sarılar köyünde hiç durmak olmaz
  Yürü Cafiye'm Avanos'a varalım
  Hükümet beyleri hiç aman vermez

  Mezarın yanında da eyledik harbi
  Bir elim tabancada birinde mermi
  Ne olur Cafiye'm ağlayıp durma
  Alnıyın yazısı da gördüğün görgü

  Mezardan indik de yokuş aşağı
  Tabancama süremedim fişeği
  Ölürüm de vermez idim Cafiye'm
  Korkak çıktı Sarılar'ın uşağı

  Evimizin önü arpa ekili
  Kimler olsun Rafet'imin vekili
  Kurbanlar olayım güzel Cafiye'm
  Topuz eylemişsin çalma kekili

  Kalenin başında da ettik seyranı
  Karalı geçirdik bu yıl bayramı
  Bir mektup yollayın kadanız alam
  Ben olayım Cafiye'min kurbanı

  Rafet'im de Avanos'un yolunda
  Demir kelepçeler bağlı kolunda
  Üç gider de bir arkama bakarım
  Daha gönlüm bu davalı gelinde

  Koluma vurdular altı okka demir
  Hükümet beyleri veriyor emir
  Sana diyom sana nazlı Cafiye'm
  Yiğidin alnına yazılan gelir

  Çift kelepçe bağlamışlar koluna
  Hele bakın şu Rafet'in halına
  Sende mi ağladın kadersiz anam
  Ele gelin giden benim yarime

  Taramış zülfünü yıkmış kaşını
  Kim onarsın şu Rafet'in işini
  Mahkemede cebri götürdü deme
  N'olur Cafiye'm yakma başımı

  Yenice bağları erken bozulmuş
  Jandarmalar karakola dizilmiş
  Kurbanlar olayım gelin Cafiye'm
  Bizim evrak Ankara'ya yazılmış

  Çağlayıp akıyor şu Kızılırmak
  Gayri bu ellerde hiç olmaz durmak
  Kurbanlar olayım gelin Cafiye'm
  Babayın muradı da elimden almak

  Ben vurmadım senin Bekir dayını
  Elimden aldırdım nazlı yarimi
  Sana diyom sana nazlı Cafiye'm
  Mapus damlarında sorma halimi

  Acer bağımızda naneler biter
  Durnası kazı da yalınız öter
  Kurbanlar olayım gelin Cafiye'm
  Onbeş sene mapus ne zaman biter

  Köşektaş altında çifte pınarlar
  İçerler suyunda bizi anarlar
  Kimler sorar şu Rafet'in halini
  Mapusa gireni öldü sanarlar

  Emmim oğlu ne belalı başımız
  Mapus damlarına kondu kuşumuz
  Cafiye'm ifadeyi verdi de gitti
  Gayri bir Allah'a kaldı işimiz

  Görünüyor Avanos'un yolları
  Dillendirdik konu komşu elleri
  Rafet on beş sene mapus yiyince
  Neye varır Cafiye'min nalları

  Avanos'ta Kırşehir'e kalkarım
  Evrak bozuh gelir ise çıkarım
  Niye ah çekersin koca pederim
  Birgün olur kör ocağını yakarım

  Evlerinin önü büyük harımca
  Avanos'ta mahkemeye varınca
  Oturduğum yerden kalkamaz oldum
  On beş seneyi de bende duyunca

  Üç arkadaşım vardı biri Mustafa
  Verin Cafiye'mi süreyim sefa
  Sana derim sana gelin Cafiye'm
  Şu kanunlar hiç gelmiyor insafa

  Uzun olur Kırşehir'in kavağı
  Allı vurun Cafiye'me duvağı
  Kaderim böyleymiş gelin Cafiye'm
  Ne sen gelin oldun ne ben güveği

  Yurt mu tuttun Kırşehir'in dağını
  Sen erittin yüreğimin yağını
  Mapusa düşeni öldü belleme
  Bir gün yeşerdirim gönül bağını

  Kapıdan geçti de fesin eğerek
  Kucağında bir kızını severek
  Garip anan çift koşmuşta sürüyo
  Yalnız kaldım kul görgüsü diyerek

  Köşektaş da Kırşehir'e aralı
  N'ola anam ben olaydım yaralı
  Mapus damlarında günüm geçmiyor
  Cafiye'm ellere gelin olalı

  Çifte düğme dikmiş beyaz döşüne
  Haydi gelin itaat et eşine
  Eğer başkasına gelin olursan
  Öleneçek kakıç kalır başına

  Açın gardiyanlar kapıyı açın
  Cafiye'm geliyor kenara geçin
  Ayağına giymiş ince kundura
  Bastığı yerlere sar'altın saçın

  Yüksek kaymış havlusunun önünü
  Bilmeyen yok Cafiyem'in ününü
  Biz birleştik dayın ayırdı bizi
  Cahildik düşünmedik işin sonunu

  Mapus damlarında çektim ahuzar
  Sarı saçını da ettim bergüzar
  Aç pencereyi de zalim gardiyan
  Canlarım sıkıldı değsin ürüzgar

  Sırma saçı topuğunda sürünür
  Aklıma düştükçe gönlüm yerinir
  Çağırma türküsün Şerif Bibisi
  Duyarsa Cafiye'm bize darılır

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
 •  
  KAYNAK:  Latife Tandoğan
  DERLEYEN  1929 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Derleme Heyeti tarafından derlenmişt
 • YÖRE :    Nevşehir
   Notaya Alan:    
  TRT Rept. No: :  
  KAYNAKÇA Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yay. Mayıs, 2003, Ankara, s.323 ila 328.
 •  
 • Latife Tandoğan, Nevşehir, Hacıbektaş, Köşektaş Köyü, 1923 Doğ. Okuryazar Değil;  Türkünün bazı dörtlükleri yöre halkından derlenmiştir. 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış