Cem kim cihâna câmı ile toldı nâmı var


Esa
11.4.2016
 
Mef‘ûlü/ Fâ‘ilâtü/ Mefâ‘îlü/ Fâ‘ilün
 
Cem kim cihâna câmı ile toldı nâmı var
Sâkîmizüñ anuñ gibi nice gulâmı var
                                                           
Vuslat yolında gice ile soyma beni
Hûn-hâra gözlerüñ gibi iki harâmi var
 
Ragbet ider mi hûr-i cinân merhabâsına
Şol kim anuñ kapuñ gibi dârü’s-selâmı var
 
Serv-i sehî salınsa yolına ‘aceb degül
Nûş eyler elde gül gibi pür-bâde câmı var
 
Sarrâf-ı dür-şinâsuñı ey müdde‘î gör e
Nazm-ı Behişti’nüñ ne güzel intizâmı var
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış