Çıksa kûyından semendile giyüp la‘lîn kabâ


Esa
11.4.2016
 
 
 
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün
 
Çıksa kûyından semendile giyüp la‘lîn kabâ
Berg-i güldür kim götürmüşdür gülistândan sabâ
 
Çok hünerdür baş açık dîvâne olmak gerçi kim
Pehlevânlık seng-i ta‘na tutabilmekdür kafa
 
Bezme gelseñ zâhidâ yakmaga gam Fir‘avn’ını
Bir ayagıyla elüñde ejder olurdı ‘asâ
 
Gâfil olma bahr-ı hestîde re‘îs-i ‘akla uy
Zevrak-ı cismüñ muhâlif rûzgârıdur hevâ
 
Bir emîr oldı Behiştî milket-i nazm içre kim
Câmi bir abdâl aña nisbet Nevâ’î bî-nevâ
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış