Dîvân ider vakt-i seher nev-rûz-ı sultânî meger


Esa
28.6.2016
 
Dîvân ider vakt-i seher nev-rûz-ı sultânî meger
Devrân ufukdan gösterür taht-ı zümürrüd tâc-ı zer
 
‘Âlem müzeyyen pertev-i hûrşîd-i ‘âlem-tâb ile
Nat’-ı ser-â-ser saldılar rûy-ı zemîne ser-be-ser
 
Fasl-ı şitâda beyza-i sîmîn idi gûy-ı zemîn
Aldı kanadı altına sîmürg-i zerrîn-bâl ü per
 
Hvâb-ı ‘ademden dîde-i ezhârı bî-dâr eyledi
Tahrîk-i bâd-ı subh-dem âvâze-i mürg-i seher
 
Bâkî nisâr-ı makdem-i sultân-ı ‘âlî-şân içün
Destinde şâh-ı gül tutar la’lîn tabak lü’lû-yı ter
 
Sultân Murâd-ı tâcver fermân-revâ-yı bahr u ber
Sâhib-kırân-ı dâd-ger şâhenşeh-i ‘âlî-nazar
 
Destân-sarâ-yı midhati şâh-ı tarabda nagme-sâz
Tâvûs-ı baht u devleti bâm-ı felekde cilveger
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış