Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Der-Sitâyiş-i Vezîr-i a‘zam İbrâhîm Pâşâ ve Ta‘rîf-i Teşrîf-i Şeb-i Helvâ-yı Kapûdân Mustafâ Pâşâ

 
Der-Sitâyiş-i Vezîr-i a‘zam İbrâhîm Pâşâ ve Ta‘rîf-i Teşrîf-i Şeb-i
Helvâ-yı Kapûdân Mustafâ Pâşâ
 
1. Eyâ vezîr-i kerem-pîşe sadr-ı âlî-şân
Müşerref oldu kudûmunla bu bülend-eyvân
2. Bu burca eyledi tahvîl mihr-i âtıfetin
Bu menzili yine meh gibi eyledin tâbân
3. Nüzûl edüp yine bu âşiyâna ankâ-veş
Derûnu şevk ile sâyende oldu âbâdan
4. Görünce revzeninin çeşmi tal'at-i pâkin
Sürûr-ı nûr ile oldu sitâre-veş rahşân
5. O rütbe feyz ü safâ verdi makdemin ona kim
Verür o gûne safâyı girince sîneye cân
6. Ne gûne şükr edelim Hakka kim bu vakte irüp
Yine nasîbimiz oldu o bûse-i dâmân
7. Nice beyân edelim vasfını bu lutfun kim
Kapında her birimiz oldu fâyikü'l-akrân
8. Gelüp bu meclise fasl-ı bahâr-veş kıldın
110
Misâl-i gül dil-i sıhr-i güzînini handân
9. Ne câya varsan edersin onu sürûr-âbâd
Cenâb-ı Hak sana bir hâlet eylemiş ihsân
10. Olur fezâsı medâr-ı sa‘âdet-i câvîd
O bezmgâha ki teşrîfin ola feyz-resân
11. Şitâ zamânı da olursa açılır ezhâr
Nesîm-i âtıfet ü cûdun olduğunca vezân
12. Ferâz-ı çarha eger mihr-veş güzâr etsen
Sezâ budur hamel ü cedyin eyleye kurbân
13. Hudâ hemîşe edüp ömr ü devletin efzûn
Celâl u câhına eyyâm-ı haşr ola pâyân
14. Bu gûne sad şeb-i helvâya edesin teşrîf
Hemîşe vefk-ı murâdınca devr ede devrân
15. Cihanda devlet ü izzetle pâydâr olasın
Bula devâmın ile rûzgâr emn ü amân

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...