Dergâh-ı Mevlevî ki aceb aşk-hânedir


Esa
2.7.2016
Dergâh-ı Mevlevî ki aceb aşk-hânedir
 Nây u kûdum-ı velvele-sâz-ı şehânedir
 
2. Besler büzurg ü kûçegin etfâl-i naImesin
 Gûyâ ki çeng-i pîr gürûh-ı terânedir
 
3. Bak tîr-i gamzenin bile şimdi safayıla
 Âmed şud-i tereddüdü sîne kemânedir
 
4. Düşmüş mehabbete güler oynar esîr iken
 Etfâl-i eşk mâil-i çeng ü çegânedir
 
5. Mevc-i safâ-yı  nağmeyi bir bir açar çözer
 San mûsikâr şâne-i zülf-i terânedir
 
6. Açmış cemî-i perdeyi mutlak yegâhdan
 Tanbûra sor ki vahdet-i merd-i yegânedir
 
7. Pâ-mânçe-i niyâza turur bir ayaI ile
 El-hak rebâb-ı rind nümâyân nişânedir
 
8. Deryûze-i zer etdigiçin şâh-ı aşkdan
 Der defter-i safâda resîde nişânedir
 
9. Santûr nakd-ınâleyi bir bir eder edâ
 Gencîne hezâr kilîd-i terânedir
 
10. Neydir var ise çûb-ı şelâyin murgzâr
 Zîrâ ki dâI-ı  sîneleri dâne dânedir
 
11. Ferş-i zemîn lutfüna dûş Gâlib ol şehin
 Kânûn-ı cûd ehl-i kerem bî-bahânedir
 
12. Verdi haber celâcil-i def bahş-ı Pîrden
 Gûş eylemem atiyye-i hâtem fesânedir
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10654,metinpdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış