Derhem eyler gonçeyi gül-berg-i handânuñ senüñ


6.10.2017
 
[237]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Derhem eyler gonçeyi gül-berg-i handânuñ senüñ
 Berhem eyler sünbüli zülf-i perîşânuñ senüñ
2 Cilve-gâhın reşk-i Tûbâ vü cinân itse olur
Şîve-i reftâr ile serv-i hırâmânuñ senüñ
3 Biñ dil-i gam-hârı ser-mest-i şarâb-ı lutf ider
 Bir nigâh-ı nîm-nâz-ı çeşm-i mestânuñ senüñ
4 İrmez âşûb-ı heves olmaz temennâ dest-res
 Pâkdür âlûdelikden tarf-ı dâmânuñ senüñ
5 Nâfe-i sünbül-sitân-ı Çîni kıldı bî-dimâğ
Sâye-i zülfüñdeki ol hâl-i fettânuñ senüñ
6 Tâze tâze dâğlarla sînesin gül-bâğ idüp
`Andelîbi dek durur hecrüñde nâlânuñ senüñ
7 Zerre-veş âşüftesi olsa dil-i Nâmî n`ola
Matla`-ı mihr-i letâfetdür girîbânuñ senüñ
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış