Devr-i gül geçdi dirîgâ içmedüm gül-gûn şarâb


Esa
11.4.2016
 
 
 
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün
 
Devr-i gül geçdi dirîgâ içmedüm gül-gûn şarâb
Bu melâlinden be-gâyet dostlar hâlüm harâb
 
Gerçi kim şerbet virüp perhîz umar eyler tabîb
Olmaya bir şerbet-i sâfî velî çün la‘l-i nâb
 
Her kişi gül-çihresiyle ‘îşde bülbül gibi
İñlerem ben hâr-ı gamdan toldı göñlüm ıztırâb
 
Ehl-i diller bezm-i gülde mey içün bülbül olur
Âh kim gam âteşi eyler benüm bagrum kebâb
 
Ey Behiştî hikmet ile sıhhat isterseñ müdâm
Koma ol dârûyı sen elden ki eyler şeyh u şâb
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış