Devr-i gül irdi yine sâgar-ı mey nûş idelüm


6.10.2017
 
[285]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Devr-i gül irdi yine sâgar-ı mey nûş idelüm
 Bir dem olsun gam-ı dünyâyı ferâmûş idelüm
2 Çıkalum semt-i gülistâna gül-efşân olalum
Şâhid-i sâgarı şâh-ı güle hem-dûş idelüm
3 Nagme-i bülbüleye zânû-yı sâkîde yine
Bün-i her-mûy-ı teni revzene-i gûş idelüm
4 Dâg-ı hûn-pâş ile zînet virelüm sînemüze
`Andelîb-i kafes-i hasreti gül-pûş idelüm
5 Sîne-ber-sîne vü leb-ber-leb olup mestâne
 Hâle-âsâ o meh-i bedri der-âgûş idelüm
6 Bir iki berg-i niyâz ile olup ruhsat-yâb
Yine dûr-efgen-i celbâb-ı semen-pûş idelüm
7 Fursat-ı bûse-i la`lin düşürüp Nâmî-veş
Rîş-i bih-kerde-i nevmîdi nemek-cûş idelüm
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış